Algemene Ledenvergadering

Een of twee keer per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden waarvoor de leden tijdig een uitnodiging krijgen toegezonden. De locaties worden verspreid door Amsterdam gekozen om alle commissies gelegenheid te geven de vergadering in betrekkelijk eigen omgeving bij te wonen. De verslagen en bijzonderheden zijn op deze pagina opgenomenVerslag ALV 13 oktober 2021