februari 2016

Passend toewijzen

Vanaf 1 januari 2016 moeten corporaties woningen passend toewijzen. Dit betekent dat de huur van de woning moet passen bij het inkomen en bij het aantal mensen in een huishouden. De overheid wil voorkomen dat huurders in betalingsproblemen komen en dat het bedrag dat het Rijk moet uitgeven aan huurtoeslag te hoog oploopt.

Wat houdt dit in?
Het inkomen van een huurder (en de partner) moet aansluiten op de netto huurprijs van een woning. Heeft iemand recht op huurtoeslag dan moet men rekening houden met de nieuwe regels voor het toewijzen van huurwoningen. Is er een hoger huishoudinkomen en is er daardoor geen recht op huurtoeslag dan zijn de nieuwe regels niet van toepassing.

Op welke woning mag men reageren?
In onderstaande tabel is opgenomen met welk inkomen iemand op welke woning mag reageren. De nieuwe toewijzingsregels gelden alleen voor nieuwe huurcontracten. Verhuist men niet dan verandert er niets. Het huishoudinkomen is het gezamenlijk inkomen van de huurder en zijn/haar partner. Het inkomen van thuiswonende kinderen en andere huisgenoten telt bij de toewijzing niet mee.

Huishouden met Geboortedatum Huishoudinkomen Beschikbare woning met huurprijs

1 persoon alle tot € 22.100 tot € 586,68
vanaf € 22.100 tot € 35.739 tot € 710,68

2 personen na 01-10-1950 tot € 30.000 tot € 586,68
vanaf € 30.000 tot € 35.739 tot € 710,68
voor 01-10-1950 tot € 30.050 tot € 586,68
vanaf € 30.050 tot € 35.739 tot € 710,68

3 en meer personen na 01-10-1950 tot € 30.000 tot € 628,76
vanaf € 30.000 tot € 35.739 tot € 710,68
voor 01-10-1950 tot € 30.050 tot € 628,76
vanaf €30.050 tot € 35.739 tot € 710,68

alle alle vanaf € 35.739 tot € 39.874* vanaf € 586,68 tot € 710,68
vanaf € 39.874 tot € 44.825* vanaf € 586,68 tot € 710,68

alle alle vanaf € 35.739 vanaf € 710,68

*) maximaal 10% van het aantal woningen dat leegkomt mag in deze inkomensgroep worden toegewezen

Vóór toewijzing vindt een inkomenstoets plaats.
Voor bepaalde doelgroepen gelden andere regels.

De vrijstelling voor het vermogen gaat omhoog

Om in aanmerking te komen voor toeslag, mag uw vermogen hoger zijn dan vorig jaar. De grenzen:
Voor de huurtoeslag is dat € 24.437,– (€ 48.874,– voor toeslagpartners). Voor de zorgtoeslag en het kindgebonden budget is dat € 106.941,– (€ 131.378,– voor fiscaal partners).

Deze bedragen gelden zowel voor AOW’ers als niet-AOW’ers, dus voor iedereen.