Verhoging voorschot stookkosten

Beste mensen,

De afgelopen tijd hebben meerdere afdelingen binnen Eigen Haard hard gewerkt om ervoor te zorgen dat er een apart nummer en (externe) medewerker beschikbaar is gekomen voor vragen over de verhoging van de stookkosten.

Vanaf dinsdag 27 december tot en met vrijdag 27 januari  is dit aparte telefoonnummer ‘operationeel’. Het nummer is 020-6801141 en is op werkdagen bereikbaar van 09.30u tot 12.30u en van 13.30u tot 15.30 uUR

Eigen Haard heeft er niet voor gekozen om alle huurders middels een brief de informeren over dit telefoonnummer. O.a. omdat een deel van deze huurders inmiddels al 3 brieven heeft gekregen in korte tijd en we willen voorkomen dat ze overladen worden hierdoor. Omdat we uiteraard wel zoveel mogelijk huurders op de hoogte willen brengen, is er voor gekozen om een informatie memo op te hangen in de centrale hal van de betreffende complexen. De komende dagen gaan onze collega’s deze in de (140) complexen ophangen.  Bijgevoegd treffen jullie het informatiememo. Dit kan uiteraard ook met de bewonerscommissies worden gedeeld.

We denken hiermee een passende oplossing te hebben gecreëerd voor de vragen en zorgen die er zijn onder onze huurders. Het lijkt ons sowieso goed om dit naderhand met elkaar te evalueren.

Fijne jaarwisseling en tot in het nieuwe jaar!

Groet,

Eigen Haard