Maatwerkregeling 2021 bij inkomensdaling

 

Maatwerkregeling voor sociale huurders met een subsidiabele huurprijs boven € 752,33 en een inkomensdaling tot boven de voor hen geldende huurtoeslaggrens, maar onder € 40.024,-

Ligt uw netto huurprijs boven € 752,33 en is uw huidige inkomen structureel gedaald tot onder € 40.024,- maar boven de voor u geldende huurtoeslaggrens? Dan kan Eigen Haard uw huurprijs in sommige gevallen verlagen om deze beter in verhouding te brengen tot uw inkomen.

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • Uw woning is een sociale huurwoning met een netto huurprijs boven € 752,33. De netto huurprijs is de huurprijs die u betaalt voor de woning, zonder servicekosten.
  • Het inkomen van uw huishouden ligt op het moment van aanvraag aantoonbaar tussen de voor u geldende huurtoeslaggrens en € 40.024,-. U vindt hier de actuele huurtoeslaggrenzen.
  • U hebt aantoonbaar te maken gehad met een structurele inkomensdaling. Structureel betekent dat uw inkomensdaling blijvend is. Dit kan het geval zijn bij pensionering, arbeidsongeschiktheid of overlijden van uw partner.
  • U vraagt de huurverlaging aan op basis van de huidige situatie. Wij kennen geen huurverlaging tot met terugwerkende kracht of voor inkomensdalingen die nog moeten plaatsvinden.

Wilt u op basis van de bovenstaande informatie een aanvraag indienen? Stuurt u uw aanvraag dan schriftelijk toe (t.a.v. afdeling Huuradministratie, Postbus 67065, 1060JB Amsterdam) en voeg de volgende gegevens bij:

  • Een uittreksel van het Bevolkingsregister, niet ouder dan 1 maand, met daarop de namen en geboortedata van alle inwonende personen op uw adres.
  • Een inkomensverklaring 2020 (of wanneer nog niet beschikbaar, van 2019) van alle inwonende personen op uw adres. Ook van inwonende kinderen vanaf 15 jaar.
  • Een bewijs van pensionering, volledige arbeidsongeschiktheid of overlijden van uw (inwonende partner)
  • Een overzicht van het inkomen van de afgelopen 3 maanden, van alle inwonende personen op uw adres. Denk hierbij aan de specificaties van het loon, de uitkering etc.
  • Bent u zelfstandig ondernemer? Dan vragen wij een winst-/verliesrekening van uw boekhouder over het afgelopen jaar en een prognose over 2021.

 

Alle informatie vindt u op www.eigenhaard.nl