Fraude

Woonfraude

Aanpak woonfraude

Veel woonfraude is alleen op te sporen met uw hulp. Het Meldpunt Zoeklicht, onderdeel van Bureau Zoeklicht, is er om uw vermoedens van onderhuur en andere woonfraude te registeren en vervolgens uit te laten zoeken. Het Meldpunt Zoeklicht doet daarbij een beroep op het rechtvaardigheidsgevoel van Amsterdamse burgers. Heeft u een vermoeden van woonfraude? Neemt u dan contact met het meldpunt op. Als u dat wilt, blijft uw melding anoniem.

Waarom melden?

De woningmarkt in Amsterdam is krap. Voor een woning in de vergunningplichtige sector is er over het algemeen een jarenlange wachtlijst. Daarom zijn er regels, zodat de woningen in onze stad eerlijk worden verdeeld.

Dankzij Bureau Zoeklicht komen jaarlijks honderden woningen vrij voor verhuur, verkoop of samenvoeging. Daar profiteren de mensen van die staan ingeschreven bij Woningnet en volgens de regels wachten op een woning in Amsterdam. Ook kopers en (na renovatie of huuraanpassing) vrije sector gegadigden kunnen daarvan profiteren.

Goed om te weten

 • Bureau Zoeklicht houdt zich bezig met woningen in Amsterdam met een rekenhuur tot € 710,68 *
 • Om een huurcontract te kunnen ontbinden, heeft de eigenaar wel voldoende bewijs nodig van woonfraude. Niet elke melding bij het Meldpunt Zoeklicht leidt tot een ontbinding van een huurcontract.
 • Wie er in een woning woont, is privacygevoelige informatie. Over de uitslag van het onderzoek kunnen wij u daarom niet op de hoogte brengen.
 • Bureau Zoeklicht bezoekt zelf geen adressen, dit onderzoek wordt gedaan door de partners.
 • Bureau Zoeklicht kan ook geen huurcontracten ontbinden, alleen de eigenaar van de woning kan dit doen.
 • Dienst Basisinformatie en de Dienst Werk en Inkomen zijn ook partners van Zoeklicht. Van de resultaten van het onderzoek door de Corporatie of de dienst Wonen, Zorg en Samenleven zullen zij – indien nodig- op de hoogte worden gebracht.

Een melding kunt u doen op de volgende manieren:

 • Rechtstreeks bij Eigen Haard, telefonisch (020-6801801) schriftelijk (Postbus 67065, 1060 JB Amsterdam), per e-mail (info@eigenhaard.nl) of via het meldingsformulier op de website www.eigenhaard.nl: melden woonfraude
 • Bij Bureau Zoeklicht Online: meldingsformulier
 • Telefonisch: 14 020 (het gemeentelijke informatienummer)

Wat kunt U melden bij het Meldpunt Zoeklicht ?

 • illegale onderhuur
 • leegstand
 • onterechte uitkeringen of toeslagen
 • veel volwassenen in een woning
 • een woning die als hotel of pension wordt gebruikt
 • een wietplantage op een woning
 • verhuur van eigen koopwoning
 • vastgoedfraude: een woning verandert regelmatig van eigenaar

Voor andere zaken zoals bijvoorbeeld oplichting bij (kamer)verhuur kunt u het beste direct contact opnemen met de politie.

 

Wat gebeurt er met uw melding

 • Iedere melding wordt serieus in behandeling genomen.
 • Als het bureau uw melding over woonfraude hebben ontvangen, gaat uw melding naar één van de partners van Bureau Zoeklicht met het verzoek om het adres in onderzoek te nemen.
 • Wanneer de woning eigendom is van een woningcorporatie zal die corporatie het onderzoek doen. Als de corporatie constateert dat er op dat adres sprake is van woonfraude, zal de corporatie de benodigde stappen zetten. Dit kan o.a. zijn: de huurder waarschuwen of het huurcontract ontbinden.
 • Wanneer de woning van een particuliere eigenaar is, wordt het adres bezocht door een buitendienstinspecteur van de dienst Wonen, Zorg en Samenleven (dienst WZS). Als er woonfraude is geconstateerd dan schrijft de afdeling Handhaving van de dienst WZS de eigenaar, huurders en onderhuurders aan. De eigenaar moet het huurcontract met de huurders ontbinden en vervolgens een nieuwe huurkandidaat voordragen voor deze woning.

N.B. Bij vastgoedfraude kan de melding deels behandeld worden door de politie. Daarnaast kunnen vergunningen getoetst worden in het kader van de Wet Bibob.

Bureau Zoeklicht Postbus 1900 1000 BX Amsterdam

 

Project Doorzon

De gemeente, politie en woningcorporaties werken samen om het criminele gebruik van woningen tegen te gaan. Het gaat om zaken als hennepteelt, prostitutie en mensenhandel.

Handhavingsbesluiten

Besluiten die door de dienst WZS uitgevoerd worden als er sprake is van woonfraude.