oktober 2016

Huurverlaging door gedaald inkomen – praktijkvoorbeeld

Het inkomen van een bewoner in Oud-West is behoorlijk gedaald waardoor hij met hulp van een medewerker van het Wijksteunpunt Wonen bezwaar heeft gemaakt tegen de huurverhoging en gelijktijdig een voorstel heeft gedaan tot huurverlaging. Binnen een week kreeg deze heer bericht van zijn woningcorporatie Eigen Haard dat het bezwaar is toegekend, de huurverhoging gaat dit jaar niet door en de huur zal worden verlaagd.

De corporaties in Amsterdam hebben met de Wijksteunpunten Wonen afgesproken dat er bij inkomensdaling en dreigend mislopen van huurtoeslag, er meteen actie wordt ondernomen om de huur aan te passen en dat niet eerst wordt gewacht tot er een nieuwe verklaring van de belastingdienst is. Het gaat dan om huurders waarbij de huurprijs door de inkomensafhankelijke huurverhoging is gestegen tot boven de huurtoeslag, en die nu bij een inkomensdaling daardoor huurtoeslag mislopen en waarbij de huur onbetaalbaar dreigt te worden.

Een pluim voor Eigen Haard.

(Overgenomen uit het nieuwsbulletin van WijkSteunpuntWonen West)

======================================================================================

Regeling corporatiehuurders in nood

De gemeente Amsterdam en de Amsterdamse woningcorporaties zijn van plan om huurders die in de problemen komen, de komende jaren tegemoet te komen met maatwerkoplossingen. Amsterdammers die huren bij een corporatie en structureel een laag inkomen hebben of fors in inkomen achteruit zijn gegaan, en een te hoge huur betalen kunnen een tegemoetkoming krijgen óf een lagere huurprijs of een andere goedkopere woning aangeboden krijgen. Deze regeling gaat dus verder dan de maatwerkregeling die Eigen Haard met Huurdersfederatie Alert heeft afgesproken.

Amsterdammers die huren bij een corporatie en structureel een laag inkomen hebben of fors in inkomen achteruit zijn gegaan, door bijvoorbeeld werkloosheid, kunnen in financiële problemen komen. Om dit zoveel mogelijk tegen te gaan is er een tegemoetkoming mogelijk uit een gemeentelijk Woonlastenfonds.

Het gaat daarbij om huishoudens met een inkomen dat meerdere jaren achter elkaar minder is dan 120% van het Wettelijk Sociaal Minimum. Tegelijkertijd hebben zij een voor hun inkomen te hoge huur. Te hoog is voor 1- en 2 persoonshuishoudens boven de € 586,68 en voor 3- of meerpersoonshuishoudens boven de € 628,76.

Deze huishoudens kunnen een tegemoetkoming krijgen óf een andere goedkopere woning aangeboden krijgen. De woningcorporatie bepaalt of een huurder in aanmerking komt voor een huurverlaging, dan wel naar een andere, goedkopere woning kan gaan. Per huishouden zal zorgvuldig worden bekeken wat de beste oplossing is, verhuizen of een tegemoetkoming om de huur te kunnen betalen.

In de komende maanden beginnen de gemeente en de corporaties met het in kaart brengen van huishoudens die hier mogelijk voor in aanmerking komen. Vervolgens wordt contact opgenomen met mensen die aan de voorwaarden voldoen. De regeling wordt gefaseerd ingevoerd. Over twee jaar moet hij voor de hele doelgroep toegankelijk zijn.

De gemeente draagt de komende 3 jaar bij aan de regeling met € 3,5 miljoen per jaar uit de armoedegelden. Daarna nemen de corporaties de financiering van deze regeling over.

=============================================================================

€ 10,50 meer huurtoeslag in 2017 

Op 10 september jl. publiceerde minister Blok een wetswijziging waarin staat dat de huurtoeslag in 2017 met € 10,50 euro omhoog gaat. Dat komt doordat de zogeheten basishuur omlaag gaat. Dat is de huur die huishoudens met recht op huurtoeslag minimaal zelf moeten betalen. Dat bedrag ligt in 2016 rond de € 230 en gaat volgend jaar dus met € 10,50 omlaag.

============================================================================

Zo wordt een ‘vriendenwoning’ oftewel een ‘Friendscontract’ aangeboden.

Wat moet je je bij een ‘vriendenwoning’ voorstellen en hoe kom je eraan?

Op de website van Eigen Haard staat:

Woning voor creatieve vrienden:

(adres) Woning voor creatieve vrienden

Speciaal voor jonge, creatieve vrienden verhuren we deze woning met atelier aan huis. De woning wordt toegewezen aan 4 vrienden die voor 5 jaar een woongroep vormen.

 Over de buurt 

Gelegen in Amsterdam Noord, dichtbij winkelcentrum Buikslotermeerplein. Openbaar vervoer vind je op loopafstand. Vanaf 2017 rijdt hier een metro die je binnen 10 minuten naar het Centraal Station Amsterdam brengt. Ook de ring A10 is dichtbij.

Indeling van de woning

 • Het oppervlakte van de woning is 100m2 en van het atelier 36m2, met hoog plafond.
 • Op de 3e etage: hal/ entree met trap naar boven, naar de keuken. Via de keuken bereik je het atelier.
 • Op de 4e etage: hal, apart toilet, badkamer en toegang tot 3 kamers. Via de trap in het atelier kom je bij de 4e kamer.
 • Er is een gezamenlijke berging van 9m2.

Toewijzing:

 • Je vormt samen een woongroep van 4 personen voor 5 jaar
 • Er kan op deze woning geen huurtoeslag worden aangevraagd.
 • Gezamenlijk inkomen minimaal € 2940,- , Bij een lager inkomen is er de mogelijkheid om via borgstelling de woning te huren. .
 • Voor studenten of net afgestudeerden die een creatieve opleiding volgen of hebben gevolgd. Dit moet je kunnen aantonen.
 • Toewijzing door loting en kennismakingsgesprek huisgenoten
 • Tijdelijk huurcontract voor 5 jaar

Wij moeten vaak een selectie maken uit alle reacties. Alleen indien je binnen de selectie valt, nemen wij contact met je op.

Huurprijs en overig kosten

 • Huurprijs atelierwoning € 979,50.
  (woning € 734,08 en atelier € 245,42)
 • Waarborgsom € 250,-
 • Administratiekosten € 45,-

Het huurcontract kan al per 1 oktober 2016 ingaan

=============================================================================