juni 2018

Gang huurcommissie loont vaak voor huurder

Huurders kregen het afgelopen jaar in 60% van de geschillen met verhuurders gelijk. Dat blijkt uit het verschenen jaarverslag van de huurcommissie.

De gang naar de huurcommissie kan lonen. De huurcommissie kan namelijk een uitspraak doen over te hoge huurprijzen of besluiten tot tijdelijke huurverlagingen in verband met gebreken aan de woning.

 

Te hoge huurprijs

Huurders kunnen, ook bij vrije sector huurwoningen, in het eerste half jaar laten controleren of de huurprijs van hun woning niet te hoog is. Met deze ‘toets aanvangshuur’ wordt gekeken of de huurprijs boven de maximale huurprijs volgens het puntenstelsel (woningwaarderingsstelsel) ligt. Dit leverde huurders gemiddeld een huurverlaging van 103 euro op. Huurders van een sociale huurwoning kunnen de huurprijs op basis van puntenaantal ook na het eerste half jaar laten controleren. Dit leidde in 2017 gemiddeld tot een huurverlaging van gemiddeld 53 euro.

 

Tijdelijke huurverlaging

De huurcommissie kan bij onderhoudsgebreken aan een woning ook besluiten tot een tijdelijke huurverlaging. Dat is voor verhuurders vaak een goede stok achter de deur om achterstallig onderhoud toch aan te pakken. In uitspraken in 2017 werd de huur gemiddeld 285 euro per maand verlaagd in verband met gebreken aan de woning.

 

Servicekosten

De meest ingediende verzoeken in 2017 gingen over de servicekosten. Gemiddeld genomen gingen de servicekosten na uitspraak van de commissie op jaarbasis 222 euro omlaag.

 

===================================================================

 

Belastingdienst moet schade Gluurverhoging vergoeden

De Belastingdienst moet een huurder een schadevergoeding betalen omdat er in de periode van 2013 tot en met april 2016 inkomensgegevens verstrekt zijn aan de verhuurder, terwijl hier geen wettelijke basis voor was. De Belastingdienst overtrad hiermee zijn geheimhoudingsplicht en de huurder heeft hier financiële schade door ondervonden. De verhuurder heeft op grond van deze gegevens een hogere huurverhoging doorgevoerd. De zaak werd gesteund door het juridisch fonds van de

Woonbond.

De rechtbank oordeelt dat vanaf 2013 tot april 2016 geen gegevens verstrekt hadden mogen worden. Voormalig minister Blok voerde in april 2016 een wetswijziging door die het verstrekken van gegevens vanaf april 2016 naar oordeel van de rechter wel mogelijk maakte.

 

Modelbrief schadevergoeding

Heeft u in deze periode een inkomensafhankelijke huurverhoging betaald? Met de modelbrief van de Woonbond kunnen huurders die in de periode 2013 tot april 2016 een Gluurverhoging kregen, een schadevergoeding eisen bij de Belastingdienst. De Woonbond heeft ook een Excelbestand gemaakt waarmee de huurder de schade kan berekenen. Hiermee wordt rekening gehouden met het cumulatieve effect (het effect van een extra huurverhoging in 2013 op de jaren erna, bijvoorbeeld). Voor huurders die in 2013 een inkomensafhankelijke huurverhoging hebben gehad is het van belang de brief voor 1 juli te versturen, omdat hiermee ook de verjaring wordt gestuit. De verjaring van een dergelijke vordering is vijf jaar.

 

Privacy

De Woonbond is al sinds de invoering tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging of ‘Gluurverhoging’. De privacy van huurders wordt met voeten getreden, om het mogelijk te maken bescheiden middeninkomens een forsere huurverhoging te geven, terwijl zij vaak geen huurprijzen boven de sociale huurgrens kunnen betalen en gewoon in de sociale sector thuishoren. Huurders konden in 2013 al vanaf een bruto jaarinkomen van € 33.600,- een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen.

De Woonbond is nog juridisch advies aan het inwinnen over eventuele vervolgstappen in de collectieve zaak.

 

Modelbrief

De ‘Modelbrief schade extra huurverhoging’ kan worden gedownload via de website www.woonbond.nl

 

===================================================================

 

Bron: Huurdersvereniging HBO Argus, www.hbo-argus.nl