januari 2017

Huurtoeslag 2017

De eigen bijdrage die ieder huishouden met recht op huurtoeslag zelf betaalt heet basishuur. In de afgelopen jaren is er bezuinigd op de huurtoeslag, onder andere door de eigen bijdrage te verhogen. Per 1 januari 2017 is de eigen bijdrage juist omlaag gegaan. Huishoudens met recht op huurtoeslag gaan er daardoor in 2017 ongeveer 10 euro per maand op vooruit.
Inkomensgrens huurtoeslag omhoog
Het maximale jaarinkomen dat een huishouden mag hebben om huurtoeslag te kunnen krijgen gaat ieder jaar omhoog. In 2017 zijn de grenzen:
€ 22.200 voor alleenstaanden.
€ 30.150 voor meerpersoonshuishoudens onder de AOW-leeftijd.
€ 30.175 voor meerpersoonshuishoudens ouder dan de AOW-leeftijd.
Het maximum dat men aan spaargeld – of ander eigen vermogen – mag hebben is € 25.000 per persoon.
Grensbedragen verhoogd
Om te berekenen hoeveel huurtoeslag een huishouden krijgt, gelden ingewikkelde regels. Dat is in 2017 niet anders dan in 2016. Wel zijn er aantal grensbedragen aangepast. Dat gebeurt op 1 januari van ieder kalenderjaar.
€ 414,02 – de kwaliteitskortingsgrens voor huurtoeslag in 2017
€ 592,55 – de aftoppingsgrens voor huishoudens van 1 of 2 personen
€ 635,05 – de aftoppingsgrens voor huishoudens van 3 of meer personen.
De huurtoeslaggrens blijft € 710,68, hetzelfde bedrag als in 2016. Voor woningen met een hogere rekenhuur is geen toeslag mogelijk.
Definitie ouderenhuishouden versimpeld
Heeft minstens één iemand in een huishouden op 1 januari 2017 de AOW-leeftijd? Dan is het voor de huurtoeslag een ouderenhuishouden.

 

=============================================================================

 

Jaarlijkse huurverhoging
De meeste huurders krijgen per 1 juli een huurverhoging.

Het hangt af van het inkomen van het huishouden wat dit maximaal kan zijn.

 

Maximale huurverhoging
In 2016 waren er twee verschillende inkomensgrenzen die bepaalden of verhuurders een extra, inkomensafhankelijke huurverhoging mochten vragen, in 2017 is het er nog maar één. Huishoudens met een inkomen boven de € 40.349 kunnen een extra huurverhoging krijgen. De maximale percentages zijn:
• 2,8% (inflatie + 2,5%) voor huishoudens met een inkomen tot en met € 40.349,-.
• 4,3% (inflatie + 4%) voor huishoudens met een inkomen boven € 40.349,-.
Geen extra huurverhoging voor ouderen en gezinnen
Wie in 2017 de AOW-leeftijd al bereikt heeft of in een huishouden van minimaal 4 personen woont, wordt uitgezonderd van de extra, inkomensafhankelijke huurverhoging. Chronisch zieken, gehandicapten en mantelzorgers waren daar al eerder van uitgezonderd. De gewone huurverhoging geldt wel voor deze groepen.

 

 

=============================================================================

 

                                                                                                                                              z.o.z.

 

Bron: HBO Argus, de koepelorganisatie van bewonerscommissies van Eigen Haard

 

 

Tips om energie te besparen

 

Energie wordt de komende jaren veel duurder. Het zuinig omgaan met energie is daarom erg belangrijk. Ook financieel gezien is energiebesparing interessant. Onderstaand enkele tips.

 

  • Gebruik niet te grote pannen bij het koken als dat niet nodig is.
  • Doe tijdens het koken de deksels op de pannen. Zo verlies je minder warmte en dat zorgt weer voor energiebesparing.
  • Plaats tochtstrips op deur- en raamkozijnen.
  • Regenwater opvangen om daar de tuin mee te sproeien.
  • Leer kinderen ook zuinig met energie omgaan.
  • Krijg inzicht in uw energieverbruik met een energiemeter.

 

Nieuw voor oud: vervanging loont

Koelkasten en diepvriezers draaien 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Het vervangen van een oud apparaat kan een behoorlijker energiebesparing opleveren. Als je een oude koelkast of diepvriezer (ouder dan 10 jaar) vervangt, kun je bijna de helft van de energie besparen. Zorg er wel voor dat de nieuwe aankoop in de hoogste energiezuinige klasse zit. (A+ of A++).

 

Houd afstand om kosten te besparen
Zet een koelkast en fornuis/kachel/oven niet direct naast elkaar, maar zo ver mogelijk van elkaar. Hoe lager de temperatuur van de omgeving, hoe lager het energieverbruik van de koelkast.

 

Schoon bespaart
Reinig de ventilatieopeningen van koelkast en diepvriezer regelmatig. Zo kan de restwarmte beter worden afgevoerd zonder dat de koelende werking verminderd. Een goede energiebesparende maatregel.

 

IJskoud berekend
Zorg ervoor dat voedsel gekoeld in de vriezer of koelkast gezet wordt. De apparaten verbruiken vaak onnodig energie om warm voedsel te koelen.

Alles strak
Kijk of er een goede afdichting op uw koelkast zit! Een deurzegel moet droog zijn en er mogen geen scheuren in het rubber voorkomen. Al het andere kost onnodig veel energie. Besparingen alleen met de koelkast: 9 euro per jaar.

 

Ontdooi de diepvriezer: goed voor de portemonnee
Een meer dan 1 cm dikke laag van ijs in de vriezer geeft een toename van het energieverbruik. Regelmatig ontdooien helpt om het energieverbruik naar beneden te brengen. Er is ongeveer 7 euro aan energie te besparen per jaar.

 

Bye-bye, Stand-by bespaart geld
Hi-fi systemen, tv, tablets etc. zijn in stand-by modus echte energie schrokoppen. Tot 50% van de energie kun je besparen t.o.v. volledige inschakeling als je multimedia-apparaten niet op stand-by zet. Een schakelbare master/slave stekkerdoos geeft de mogelijkheid om alle multimedia in een keer uit te schakelen. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld een stand-by killer gebruiken.

 

Little stroom door sleepfunctie
Fax en antwoordapparaten kunnen niet volledig worden uitgeschakeld anders kunnen ze niet functioneren of worden afgeluisterd. De oplossing: zet faxen in de slaap-functie buiten kantooruren i.p.v. in de stand-by, ze vragen dan minder energie.

 

De naam zegt het al: energiebesparende functie
Moderne computers beschikken over een speciale energiebesparende functie. Als uw computer deze functie heeft kan dit het energieverbruik van uw computer verlagen tot 49%. Lees de gebruiksaanwijzing, de energiebesparende functie is meestal niet automatisch geactiveerd.