Maatwerkregeling 2020 bij inkomensafhankelijke huurverhoging en inkomensdaling

 

 • Maatwerkregeling bij huurverhoging 2020: voor sociale huurders met een inkomensafhankelijke huurverhoging en een inkomensdaling.

  Het uitgangspunt voor de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2020 was uw inkomen van 2018.

  Als u in 2020 te maken krijgt met een inkomensdaling kunt u volgens de wet geen bezwaar indienen bij de huurcommissie. Dit komt omdat de huurcommissie alleen mag oordelen op basis van de gecontroleerde jaarinkomens van de Belastingdienst (over 2018 en 2019).

  Als u in 2020 uw inkomen blijvend flink ziet dalen, maar wel 5,1% procent huurverhoging moet betalen, kunt u door de stijgende woonlasten in de problemen komen. Met onze huurdersfederatie Alert hebben we afspraken gemaakt om dat te voorkomen.

  De maatwerkregeling geldt alleen als in 2020:

  • Uw inkomensafhankelijke huurverhoging hoger dan 5,1% is
  • Het huishoudinkomen 2020 daalt tot onder € 43.574

  Hoe vraag ik de maatwerkregeling aan?

  Wilt u op basis van de bovenstaande informatie een aanvraag indienen? Stuurt ons uw aanvraag dan schriftelijk toe (t.a.v. Woningstichting Eigen Haard, afdeling Huuradministratie, Postbus 67065, 1060JB Amsterdam):

  • Inkomensgegevens van 2020 waaruit blijkt dat het huishoudinkomen over 2020 beneden € 43.574 zakt
  • Een vermogensoverzicht per 1 januari 2020 van alle (spaar)rekeningen van alle ingeschreven bewoners
  • Een inkomensverklaring 2019 van alle personen die staan ingeschreven op uw adres. Dit is vanaf juni 2020 op te vragen via de BelastingTelefoon: 0800 – 0543 of via www.mijnbelastingdienst.nl
  • Een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens met daarop alle personen die ingeschreven staan op uw adres

  Eigen Haard beoordeelt uw verzoek. Is de regeling op u van toepassing dan krijgt u een aangepaste huurverhoging van maximaal 4,4%.

  Als uw verzoek wordt afgewezen dan kunt u geen bezwaar maken bij de huurcommissie. Dit is namelijk geen wettelijke regeling maar een afspraak tussen Eigen Haard en de Huurdersfederatie Alert.

   

  Kijk voor meer informatie over deze regeling op de website www.eigenhaard.nl