december 2017

 

Eigen Haard moderniseert afdeling Incasso en Debiteurenbeheer

Benadering huurders met betaalachterstand klantvriendelijker

Het bestuur van HBO Argus heeft in een workshop bij Eigen Haard kennis genomen van de veranderingen die zijn doorgevoerd bij de afdeling Incasso en Debiteurenbeheer. Op die afdeling zijn heel wat veranderingen doorgevoerd en het stemde het bestuur tot vreugde te constateren dat de benadering van huurders met een betaalachterstand op een prettiger manier plaatsvindt dan op de kille zakelijke toon die tot dan toe werd gehanteerd. Bijna 10% van de huurders betaalt de huur niet op tijd.

Eigen Haard deelt de huurders die niet op tijd betalen in in drie categorieën:

  1. Huurders die voor de eerste keer de huur niet op tijd hebben betaald / nieuwe huurders
  2. Huurders die regelmatig de huur niet op tijd betalen
  3. Huurders die structureel de huur niet op tijd betalen en al eerder bij de deurwaarder of het incassobureau hebben opgelopen.

De toonzetting van de herinneringsbrief die 6 dagen na de vervaldatum van de huurnota aan categorie 1 wordt gezonden gaat ervan uit dat tijdige betaling de huurder is ontgaan. Hij wordt eraan ‘herinnerd’.

Is er sprake van regelmatig te laat betalen dan wordt de huurder erop gewezen dat er een betalingsachterstand is, dat bij niet-tijdige betaling er extra kosten in rekening worden gebracht en dat men te maken kan krijgen met een incassobureau. De huurder wordt erop attent gemaakt dat een betalingsregeling of hulpverlening mogelijk is.

Wordt de huur structureel niet op tijd betaald dan is er een grotere kans op problematische schulden en is er vaak meer aan de hand. Er zijn dan al een paar brieven gestuurd, er is gebeld, ge-e-maild, ge-sms’t en er wordt/is huisbezoek afgelegd. De benadering is intensief en scherper van toon. Eigen Haard stuurt er op aan dat de huurder zich aanmeldt voor een traject van begeleiding en/of schuldhulpverlening.

Eigen Haard is echter nog niet klaar. Voor 2018 en 2019 staan nog 10 speerpunten op het programma voor verdere verbetering en dat alles vooral als inzet om te voorkomen dat men naar de deurwaarder en uiteindelijk naar de rechter moet gaan om huisuitzetting te vorderen. Het aantal huisuitzettingen is door de intensieve benadering en begeleiding van huurders met huurachterstand gelukkig al behoorlijk gedaald.

================================================================================

WoningNet: Opnieuw inschrijven?

Na het accepteren van een sociale huurwoning en het ondertekenen van het huurcontract vervalt de inschrijving bij WoningNet. Om in de toekomst weer in aanmerking te komen voor een andere sociale huurwoning moet men weer beginnen met wachttijd opbouwen.

De corporaties in de Stadsregio Amsterdam bieden bij woningacceptatie in de periode 2017-2019 gratis een nieuwe inschrijving aan. Deze wordt vanaf 1 januari 2017 automatisch aangemaakt op het moment dat het huurcontract is getekend en men als woningzoekende wordt uitgeschreven. Als men de inschrijving wil behouden moet men wel verlengingskosten betalen. Men ontvangt hiervoor ongeveer één jaar na de inschrijfdatum automatisch een betaalverzoek per e-mail. Dit aanbod geldt in principe tot en met 2019, tenzij (externe) factoren de corporaties ertoe dwingen hier eerder mee te stoppen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een door de overheid opgelegde (extra) heffing of belasting. In dat geval behouden WoningNet en de corporaties zich het recht voor om al voor 2020 te stoppen met de gratis inschrijvingen.

Wanneer men een nieuwe woning heeft geaccepteerd met een tweede inschrijving met een urgentie of indicatie, krijgt men geen gratis nieuwe inschrijving. WoningNet gaat er dan vanuit dat iemand nog een geldige inschrijving heeft.

Inschrijving mede-inschrijver

Is er sprake van een mede-inschrijver en waren de gegevens van de mede-inschrijver nodig om de woning te kunnen huren? Dan vervalt ook de eventuele eigen inschrijving van de mede-inschrijver en ontvangt ook deze gratis een nieuwe inschrijving.

Woonmatch Waterland
Als men een woning accepteert via Woonmatch Waterland en men heeft ook een inschrijving bij WoningNet Stadsregio Amsterdam, dan hoeft men zich niet opnieuw in te schrijven bij WoningNet. Wel wordt de inschrijfdatum aangepast naar de ingangsdatum van de huurovereenkomst van de nieuwe woning.

Heeft men nog vragen over de inschrijving(en) bij WoningNet bel dan het informatienummer: 0900 – 202 30 72.