Het verschil tussen een sociale huurwoning en een huurwoning in de vrije sector

Wat is het verschil tussen een sociale huurwoning en een huurwoning in de vrije sector?

Een sociale huurwoning kent een begrensde huur. De huur mag nooit hoger zijn dan een bepaald bedrag. Dit heet de maximale huurgrens van de woning. Ook mag de huurverhoging nooit te hoog zijn. In de vrije sector gelden deze regels niet.

Huurwoning en huurtoeslag

Wilt u huurtoeslag aanvragen? Dat kan als uw rekenhuur maximaal € 752,33 is. Dit is de grens in 2021. De rekenhuur is de huur de u eerste keer betaalt. De eerste keer nadat u in de woning bent komen wonen.

Jaarlijks is er een huurverhoging. Het kan zijn dat uw huur na een huurverhoging te hoog is. Dat maakt voor u dan niet uit. U blijft recht op huurtoeslag houden. Tenminste als u aan de overige voorwaarden voor huurtoeslag blijft voldoen. Want uw rekenhuur was namelijk wel lager.

De aanvraag voor huurtoeslag doet u bij de Belastingdienst.

Regels sociale huurwoning

Sociale huurwoningen zijn meestal betaalbaar voor mensen met een lager inkomen. Om dat zo te houden, geldt het volgende:

Kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen zijn altijd sociale huurwoningen. Zelfstandige woningen (eengezinswoningen, appartementen) kunnen ook een vrije sectorhuurwoning zijn.

Regels huurwoning vrije sector

Voor huurwoningen in de vrije sector geldt het volgende:

 • Geen maximale huurgrens:
  de huurprijs van uw woning is vrij. Er geldt geen maximale huurprijs
 • Geen vastgestelde huurverhoging:
  de verhuurder mag de huurverhoging zelf bepalen. Behalve als er in het huurcontract afspraken staan over de huurverhoging. .
 • Geen huurtoeslag:
 • u komt meestal niet in aanmerking voor huurtoeslag. Omdat uw huur of inkomen te hoog is. Controleer bij de Belastingdienst of u toch recht heeft op huurtoeslag.

Sociale huur en vrije sectorhuur: huurders hebben huurbescherming

Uw verhuurder mag niet zomaar de huur opzeggen. Hij moet dan een wettelijke reden hebben. Stemt u niet in met het opzeggen van de huur? Dan kan alleen de rechter de huur beëindigen. Dit heet huurbescherming. Huurbescherming geldt voor sociale huurwoningen en voor huurwoningen in de vrije sector.

Alleen voor tijdelijke contracten geldt een uitzondering. Hier is er minder huurscherming. Dit gaat om contracten van maximaal 2 jaar voor zelfstandige woningen. En contracten van maximaal 5 jaar voor onzelfstandige woonruimten. Een voorbeeld van een onzelfstandige woonruimte is een kamer voor studenten. Of een woonwagen.

De tijdelijke huur stopt na de in het huurcontract afgesproken periode. Er is wel een voorwaarde. De verhuurder moet u op tijd herinneren aan de einddatum. Dat moet tussen 1 maand en 3 maanden voor de afgesproken einddatum. De verhuurder moet u dan schriftelijk informeren.

Controle hoogte prijs van de huurwoning

Tekent u het huurcontract? Dan gaat u akkoord met de huur die de verhuurder dan vraagt. Misschien betalen uw buren die er al langer wonen, (veel) minder huur. En misschien past de prijs niet bij de kwaliteit van uw woning?

Laat dan de prijs van uw huur controleren door de Huurcommissie. Dat kan binnen de eerste 6 maanden van het huurcontract. Het maakt niet uit of u in een sociale huurwoning woont. Of in een vrije sectorwoning.

En in sommige gevallen ook na die eerste zes maanden:

 • bij tijdelijke huurcontracten van maximaal 2 jaar. (Voor sociale huurwoningen en vrije sectorhuurwoningen)
  Tot 6 maanden na beëindiging of verlenging van het tijdelijke huurcontract.
 • bij huurcontracten voor onbepaalde tijd voor sociale huurwoningen.
  Dit kan tijdens het gehele huurcontract, maar dan alleen voor de toekomst. U kunt alleen de huidige huur laten controleren. En niet de huur die u in het begin betaalde.

Wilt u weten of uw woning wel een vrije sectorhuurwoning mag zijn? Vraag de Huurcommissie om de hoogte van de huur te controleren.

Problemen met de verhuurder

Sociale huurwoning

Komt u er niet uit met uw verhuurder. Stap dan naar de Huurcommissie. Die kan uitspraak doen.

Vrije sectorwoning
Komt u er niet uit met uw verhuurder? Stap dan naar de rechter. Soms kunt u dan wel advies krijgen van de Huurcommissie. Maar alleen als dit in uw huurcontract staat. De Huurcommissie kan dus alleen advies geven. En geen uitspraak doen.