Korte bijlagen bij Argusogen

Een aantal onderwerpen die zijn gepubliceerd in Argusogen lenen zich uitstekend om ook aan de bewoners bekend te maken. U kunt als bewonerscommissie deze teksten kopiëren en onder de bewoners in uw complex verspreiden.