april 2015

Deurwaarders rekenden jarenlang te hoge kosten

Deurwaarders rekenden jarenlang te hoge kosten
Gerechtsdeurwaarders hebben jaren te hoge nota’s gestuurd voor het ontruimen van woningen. Huurders die betalingsproblemen hadden werden hier de dupe van. Ook zijn omstreden methoden ingezet bij uithuiszettingen. Dat blijkt uit onderzoek van woningbouwcorporatie Eigen Haard.

Deurwaarderskantoor Nijstad en Toonen moest zich voor de tuchtrechter verantwoorden vanwege de praktijken. Het kantoor ontkent over de schreef te zijn gegaan en zegt zich “als kop van Jut” behandeld te voelen. De methoden van Nijstad en Toonen worden door heel Nederland toegepast. Een woordvoerder:
“Wij vinden dit uitermate treurig omdat het hier om mensen
gaat die al in een moeilijke positie zitten. Er zijn regels overtreden en wij zijn dan ook blij dat de rechter deze zaak heeft opgepakt. Verder hopen wij dat de beroepsorganisatie van deurwaarders KBvG haar leden op deze praktijken aanspreekt en actie onderneemt.”

Eigen Haard vermoedt dat sinds 2001 bij honderden ontruimingen te veel in rekening is gebracht. Kosten zouden stelselmatig zijn opgekrikt en er zouden vaker dan nodig officiële deurwaardersstukken zijn verstuurd. Huurders hebben per keer tientallen tot soms zelfs honderden euro’s te veel betaald volgens de woningcorporatie, die inmiddels drie kantoren de wacht heeft aangezegd.

(ANP)

==================================================================

Herstel

In de vorige editie is een artikel geplaatst met als titel “Mag een zoon/dochter in de woning blijven wonen?” Daarin staat dat dat slechts in schrijnende gevallen wordt toegestaan. Dat is niet geheel volledig, aldus een zeer attente lezer.. Een zoon/dochter kan het medehuurderschap aanvragen. De Overheid zegt hierover:

Inwonende kinderen
Meestal gaan kinderen na verloop van tijd het huis uit. Daarom wordt bij inwonende volwassen kinderen geen duurzame gemeenschappelijke huishouding met de huurder verondersteld en kunnen zij geen medehuurder worden. Woont een volwassen kind bij de ouder of ouders in om deze te verzorgen, dan wordt soms wel aangenomen dat er sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding en kan wel een verzoek tot medehuurderschap worden gedaan bij de verhuurder.
Gaat de verhuurder niet binnen 3 maanden schriftelijk akkoord met het verzoek om medehuurderschap, dan kunt u de hulp van de rechter inroepen.

Ons advies blijft: altijd informeren bij Eigen Haard.

===================================================================
Van de website van Eigen Haard

Ik wil mijn huur opzeggen.

Opzegtermijn
De minimale opzegtermijn is 1 kalendermaand. De maximale opzegtermijn is 3 maanden. U kunt de huur op iedere dag van de maand opzeggen.
Opzegdatum
De opzegtermijn gaat in op de datum dat wij uw opzegging ontvangen. Wanneer de einddatum in het weekend of op een feestdag valt, verschuift de einddatum naar de eerstvolgende werkdag.

Voorinspectie
Tijdens de voorinspectie komt een opzichter langs. De opzichter loopt met u door het huis en bekijkt wat u eventueel moet verwijderen of veranderen en wat u achter kunt laten.
De opzichter maakt met u een afspraak voor de eindinspectie.
De opzichter vult ter plekke een inspectierapport in. Hierin staat wat er veranderd moet worden en hoeveel het kost als wij de veranderingen uitvoeren of de schade herstellen. U ondertekent beiden het rapport.

Eindinspectie
Tijdens de eindinspectie controleert de opzichter of u alle zaken in orde heeft gemaakt. Dit gebeurt meestal op laatste dag van uw huurcontract. Op die dag levert u ook de sleutels in.
Haalt u de afgesproken einddatum niet?
Neem zo snel mogelijk contact met Eigen Haard op.

Huur opzeggen na overlijden
Bij overlijden van de huurder kunt u als nabestaande of zaakwaarnemer de huur opzeggen. Gebruik hiervoor het formulier huur opzeggen. Vul onder ‘Uw nieuwe adres en contactgegevens’ uw eigen naam en contactgegevens in. Voor huur opzeggen na overlijden geldt de normale opzegtermijn.
Kopie overlijdensakte
Om de opzegging definitief te kunnen maken, hebben wij een kopie van de overlijdensakte nodig. U kunt deze opsturen per post of inscannen en per e-mail versturen. Kijk hier voor onze contactgegevens. Vermeld duidelijk het adres van de woning die wordt opgezegd.
Woning maximaal twee maanden aanhouden
De woning mag maximaal twee volle kalendermaanden na de maand van overlijden aangehouden worden.