augustus 2017

Huurprijs woningen bij nieuwe huurcontracten

De maximale huurprijs van een woning wordt vastgesteld aan de hand van het zgn. Puntenstelsel. De kwaliteit, grootte, energiezuinigheid en locatie bepalen het aantal punten dat een woning krijgt. Dit heet het woningwaarderingsstelsel. Hoe meer punten de woning heeft, hoe hoger de huur die verhuurders – wettelijk gezien – mogen vragen.

Hoe de berekening gaat staat op de website van de Huurcommissie www.huurcommissie.nl > Huurprijscheck en puntentelling.

 

Huurbeleid Eigen Haard

Eigen Haard heeft inmiddels het beleid ontwikkeld dat aan nieuwe huurders een huur wordt gevraagd ter hoogte van 72% van het bedrag dat volgens de puntentelling mag. Een woning heeft bijvoorbeeld 140 punten. Dat betekent een maximale huur van € 689,02. Aan een nieuwe huurder vraagt Eigen Haard dan een huur van € 496,09. Voor een woning met 177 punten bedraagt de maximale huur € 880,87, maar Eigen Haard vraagt aan een nieuwe huurder € 634,22 waardoor de huurder huurtoeslag kan aanvragen en de woning betaalbaar is voor mensen met een inkomen tot € 35.739,–.

 

Eigen Haard: “Door dit huurbeleid bieden we circa 85 procent van onze vrijkomende sociale huurwoningen aan onder € 635,–. Dit is een belangrijke grens voor huurders met recht op huurtoeslag. Lage huren en huurtoeslag zorgen ervoor dat wonen voor mensen met de laagste inkomens betaalbaar is. De overige 15 procent van de woningen verhuren we voor een prijs tot € 710,– de grens voor de sociale huur. Daarnaast verhuren we ook een deel van onze vrijkomende woningen in het middensegment. Een grote vrijkomende woning in Amsterdam – met meer punten – is dus duurder dan een kleine woning buiten Amsterdam met minder punten. Kwaliteit en locatie bepalen voor nieuwe huurders dus de hoogte van de huur.”

 

Woningcorporaties moeten jaarlijks minimaal 80% van hun vrijgekomen sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot € 35.739 (prijspeil 2016). 10% mag naar huishoudens met een inkomen tussen € 35.739 en € 39.874 (prijspeil 2016). En 10% mag naar de hogere inkomens. Eigen Haard gaat dus 85% van de vrijkomende sociale huurwoningen onder de grens van € 635,– verhuren.

 

Eigen Haard: “Huurders die al een woning bij ons huren en een relatief hoge huur betalen in verhouding tot de kwaliteit, krijgen bij de jaarlijks huurverhoging geen of een lage huurverhoging. Uiteindelijk komen de huurprijzen voor nieuwe én zittende huurders meer in balans.”

 

=============================================================================

Woonfraude

Een huurwoning leeg laten staan, hennepplanten kweken of tijdelijk verhuren aan toeristen. Dit is allemaal onrechtmatig gebruik van een huurwoning en wordt als woonfraude gezien. Een ernstige zaak. Door onrechtmatig gebruik van huurwoningen staan woningzoekenden langer op de wachtlijst. En woonfraude is een risico voor een veilige, schone en prettige woonomgeving.

 

Zware sancties
Woningcorporaties en ook Eigen Haard bestrijden woonfraude dan ook actief en er worden zware sancties opgelegd aan frauderende huurders. Als een huurder woonfraude pleegt, raakt hij in alle gevallen zijn woning kwijt en krijgt daarnaast een hoge boete.

 

Wat valt onder woonfraude?
Het is niet toegestaan als een huurder:  mensen laat inwonen zonder toestemming

  • de woning leeg laat staan
  • een huurwoning gebruikt als bedrijfsruimte
  • in de woning hennepplanten kweekt of andere drugs fabriceert. Ook drugshandel is verboden
  • de woning illegaal verhuurt
  • de woning aan toeristen verhuurt (bijvoorbeeld via Airbnb)

Meld woonfraude
De Amsterdamse woningcorporaties, de gemeente en de politie werken samen om woonfraude aan te pakken. Op deze manier moeten betaalbare huurwoningen beschikbaar blijven voor de mensen die dat daadwerkelijk nodig hebben.

Woonfraude kunt u melden (eventueel anoniem) via Meldpunt Zoeklicht: www.amsterdam.nl of bel 14 020. Ook via de site www.eigenhaard.nl kunt u een meldingsformulier invullen. Zoekopdracht Woonfraude.

=========================================================

Bron: Huurdersvereniging HBO Argus, www.hbo-argus.nl