februari 2015

Deze informatie wordt u aangeboden door uw bewonerscommissie

Zijn zelfaangebrachte veranderingen (ZAV) verzekerd?

Als mensen lang in een huurwoning wonen, is de woning wellicht aangepast aan de eigen wensen. Misschien de douchecabine vervangen, een bad aangebracht, een extra toilet in de badkamer, een nieuwe keuken geplaatst etc. Deze verbeteringen kosten natuurlijk wel geld. Maar zijn die vernieuwingen en aanpassing verzekerd?

Inboedelverzekering of opstalverzekering?
Een huurhuis is voor zover het het gebouw betreft door de verhuurder verzekerd voor schade via de zgn. opstalverzekering. De verhuurder herstelt ook schade binnen de woning voor zover zij er verantwoordelijk voor is. Ook vervangt de verhuurder als het nodig is de keuken of het toilet. Maar defecten aan en herstel van schade aan zelfaangebrachte veranderingen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder. Dat is wat veel huurders zich niet realiseren. Zij bellen bij klachten Eigen Haard en worden boos als ze niet geholpen worden.

Wie betaalt de schade aan een door de huurder geplaatste keuken?
Een inboedelverzekering wordt door de huurder afgesloten en verzekert huisraad en andere bezittingen. Formeel valt schade aan een keuken of badkamer niet onder de inboedelverzekering omdat het een vast onderdeel van de woning is. Maar de verhuurder is niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor veranderingen die door de huurder zijn aangebracht. Dat is de huurder zelf.
Veel verzekeringsmaatschappijen hebben een regeling die ervoor zorgt dat schade aan een zelfaangebrachte verandering/verbetering/voorziening in een huurwoning wel wordt gedekt, het zgn. huurdersbelang. Zij hebben hiervoor standaard een bedrag opgenomen in de dekking van de inboedelverzekering. Huurders die veel of dure aanpassingen aan hun huurwoning hebben aangebracht wordt geadviseerd bij de verzekeringmaatschappij te informeren of schade aan de investering onder de inboedelverzekering valt. Veel maatschappijen verzekeren een nieuwe keuken of badkamer echter alleen als de aanpassingen zijn gedaan met toestemming van de verhuurder en ook zijn goedgekeurd.

=============================================================================

Huurverhoging 2015

De maximale toegestane huurverhoging per 1 juli 2015 bedraagt:
• 2,5% voor huishoudens met een inkomen onder of gelijk aan € 34.229,–
• 3% voor huishoudens met een inkomen boven € 34.229,– maar onder of gelijk aan € 43.786,-
• 5% voor huishoudens met een inkomen boven € 43.786,–

Verhuurders die geen gebruik maken van de inkomensafhankelijke huurverhoging mogen alleen de basishuurverhoging van maximaal 2,5% toepassen.

Derde keer dat inkomensafhankelijke huurstijging mag worden doorgevoerd
Het is voor de derde keer dat corporaties een inkomensafhankelijke huurverhoging door mogen voeren. De afgelopen 2 jaar was de stijging nog iets hoger, in 2013 en 2014 mocht de huur met 4 tot 6,5% omhoog. Oorzaak is dat de inflatie, op basis waarvan de huurstijging berekend wordt, in die jaren hoger was.

=============================================================================

Mag een zoon of dochter in de woning blijven als beide ouders zijn overleden?

Hoofdbewoner
Als de hoofdbewoner van een huurwoning overlijdt, mag de achterblijvende huwelijkspartner in de woning blijven wonen. Die partner wordt beschouwd als medehuurder en wordt hoofdbewoner. Dat geldt ook bij geregistreerd partnerschap en bij een samenlevingscontract als beide partners als hoofd- c.q. medebewoner staan ingeschreven. Bij samenwonen kan de inwonende partner als medehuurder worden ingeschreven als de relatie minimaal twee jaar heeft geduurd en er een gemeenschappelijk huishouden wordt gevoerd. Informeer altijd eerst bij Eigen Haard en neem nooit zomaar aan dat het wel goed is of goed komt!

Zoon of dochter
Anders ligt de situatie bij kinderen die bij beide of bij een van de ouders is blijven wonen. Een inwonend kind kan niet als medehuurder worden ingeschreven omdat er geen sprake is van een duurzame gemeenschappelijke relatie in de zin van de wet.
Verlaten beide ouders de woning om bijvoorbeeld in een verpleeghuis te worden opgenomen, dan kan de zoon of dochter, ook al woont hij/zij al 50 jaar in de woning, het huurcontract niet overnemen. De woning moet in principe binnen 6 maanden worden ontruimd. Dat is dus ook zo als een zoon/dochter bij een alleenstaande vader of moeder gaat wonen. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen wordt toegestaan dat een zoon of dochter hoofdbewoner wordt. Het gaat dan om zeer schrijnende gevallen. Een verhuurder beslist daar zelf over.

Het advies is: altijd eerst bij Eigen Haard informeren en vooral inschrijven als starter bij Woningnet, ook al denkt iemand dat het zo’n vaart niet zal lopen. Hoe langer de inschrijfduur, hoe eerder kans op een (andere) woning.

=============================================================================

Vakantieverhuur: niet doen!

Amsterdamse woningcorporaties zeggen moeite te hebben met het bestrijden van illegale verhuur van sociale huurwoningen via Airbnb. Airbnb is een afkorting voor AirBed & Breakfast, een online dienst waar mensen een slaapplek kunnen aanbieden of zoeken in bijna 200 landen overal in de wereld. Het kan gaan om een volledige woning of om een of meer kamers.

Uit een rondgang van Het Parool blijkt dat veel corporaties denken dat verhuur aan toeristen regelmatig voorkomt, maar dat het vaak erg moeilijk is om dit te bewijzen. “Als de vakantiehuurders rustige mensen zijn die geen overlast veroorzaken, komen wij er gewoon niet achter”, zegt Pim de Ruiter van Stadgenoot tegen de krant. Ook Rochdale en Eigen Haard zeggen de verhuur te willen bestrijden, maar tot nu toe zijn nog nauwelijks mensen uit hun sociale huurwoning gezet nadat bleek dat zij via Airbnb hadden verhuurd.

Eigen Haard zegt gespecialiseerde bureaus in te zetten die proberen na te gaan of huurwoningen op Airbnb staan. De Amerikaanse site helpt hier echter niet bij, stelt onderzoeksbureau Pointer Brand Protection and Research. “Als ik eerlijk ben: het lukt gewoon niet”, aldus een woordvoerder.

Al lijkt het nog zo aantrekkelijk: verhuur de huurwoning niet aan toeristen en zeg dat ook tegen uw buurtbewoners! Als een huurder wordt ‘gesnapt’ is het risico groot zelf de woning kwijt te raken want dan kan het huurcontract worden ontbonden, ook al lijkt dit tot nu toe moeizaam te gaan.

Uw bewonerscommissie is aangesloten bij Huurdersvereniging HBO Argus. Meer informatie vindt u op de website www.hbo-argus.nl