Bestuur

Het bestuur van Huurdersvereniging HBO ARGUS is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Eva Visser

Penningmeester/Secretaris: Gineke Ranzijn

Leden: Ben de Beer | Ton van Helvert | Nelleke Lindhout | Hans Visser | Andres Wiecherink |

Ondersteuning kantoor: Tanja van der Aart

E-mail algemeen: info@hbo-argus.nl

Beste leden van de bewonerscommissies en huurders,
Via deze weg willen wij u nogmaals vragen te overwegen of u wilt toetreden tot het bestuur van HBO-Argus. De zittende bestuursleden doen een dringend beroep op u om ons te komen versterken. Het bestuur van HBO-Argus is het afgelopen jaar met veel energie aan het werk gegaan. Om onze ambities waar te maken hebben we mensen nodig die met ons mee kunnen denken over het verbeteren en bestendigen van de huurdersbelangen van huurders van Eigen Haard.

Het Dagelijks en het Algemeen Bestuur:
Allereerst zoeken wij een gegadigde die ons Dagelijks Bestuur kan komen versterken. Daarnaast zoeken we nog enkele leden voor het Algemene Bestuur. We hebben vastgesteld dat we een divers en uit alle windstreken van Amsterdam samengesteld bestuur willen hebben. Amsterdam Noord en Zuidoost zijn nog niet vertegenwoordigd, maar nieuwe bestuursleden uit andere stadsdelen zijn natuurlijk van harte welkom.

Werkzaamheden:
Het Dagelijks Bestuur komt regelmatig bij elkaar om onder andere tijdens het spreekuur mensen live en telefonisch te woord te staan, maar ook om binnengekomen vragen en problemen via de e-mail te beantwoorden. De samenkomst op maandag is ook een mooi moment om beleidszaken en algemene bewonerscommissiezaken met elkaar door te spreken en te beoordelen. Zo kunnen we de medewerkers van Eigen Haard op de hoogte brengen van problemen en gezamenlijk zoeken naar een oplossing. Voor het Dagelijks Bestuurswerk is energie, kennis van zaken en een frisse kijk nodig. Het zal u qua tijd ongeveer 4 uur per week kosten.

Het Algemeen Bestuur vergadert maximaal 8 maal per jaar. Dat vraagt om voorbereiding en vergadertijd. Daarnaast kan ieder lid van het bestuur zich naar eigen behoefte, interesse en beschikbare tijd bezighouden met een actueel onderwerp, of een actie die moet worden uitgevoerd ter bevordering van de werkzaamheden van HBO-Argus. En natuurlijk is er alle ruimte voor scholing.