april 2017

Eigen Haard publiceert de resultaten van het bewonersonderzoek 2016

Dienstverlening verbeterd

 

In 2016 vroeg Eigen Haard haar bewoners weer het hemd van het lijf in het tweejaarlijkse bewonersonderzoek. Er werden vragen gesteld over de woning en de buurt en over de dienstverlening. Eigen Haard gebruikt de uitslagen om per buurt te kijken wat er speelt en hoe zij kan helpen. En natuurlijk wordt de uitslag gebruikt om de eigen dienstverlening te verbeteren.

Scores van dienstverlening en nakomen van afspraken

Totaalcijfers 2014 2016
 Woning  7,3  7,3
 Buurt  7,3  7,2
 Overlast  6,8  6,7
 Dienstverlening  6,6  6,8
 Nakomen van afspraken  6,4  6,9

Eigen Haard heeft hard gewerkt aan de dienstverlening. De dienstverlening krijgt nu een 6,8 en dat is twee tiende meer dan in 2014. Op het nakomen van afspraken scoort Eigen Haard nu zelfs een half rapportpunt beter. Dat is een serieuze verbetering.

 

Tevredenheid Woning, Buurt en Overlast op wijkniveau

Op totaalniveau zijn de scores voor woning, buurt en overlast ongeveer hetzelfde als 2 jaar geleden. Op buurtniveau zien we wel grote verschillen, zowel positief als negatief.

Net als twee jaar geleden is Bovenkerk in Amstelveen volgens de bewoners de prettigste wijk om te wonen gevolgd door Frankendael & Middenmeer (Amsterdam) en Westwijk (Amstelveen). De bewoners in Slotermeer Noordoost, Chassebuurt & Hoofdweg en Geuzenveld Zuid (alle in Amsterdam) zijn het minste tevreden.

=======================================================================

Telefonisch reageren op een woning via WoningNet niet meer mogelijk

Vanaf 1 april 2017 zijn de volgende telefoonnummers van WoningNet niet meer in gebruik:
Reactielijn: 0900-8120
Resultatenlijn: 0900-8130
Servicelijn: 0900-8140

Dit betekent dat woningzoekenden vanaf 1 april niet meer telefonisch een reactie kunnen plaatsen op het woningaanbod of hun positie telefonisch kunt opvragen. Via de servicelijn was het mogelijk om inschrijfgegevens te beluisteren of om zichzelf uit te schrijven. Al deze zaken dienen nu via de website te worden geregeld.

Waarom zijn deze telefoonlijnen opgezegd?
Steeds meer woningzoekenden kunnen hun weg vinden op de website. Het proces rondom het zoeken en accepteren van een woning verloopt bijna helemaal digitaal. Er wordt dan ook steeds minder gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een telefonische reactie te plaatsen op het woningaanbod. Daarnaast braken veel bellers voortijdig het gesprek af, waarschijnlijk omdat de telefoonlijnen alleen goed werken met een vaste telefoon.

 

Waar kan men voor hulp terecht?
Niet iedereen beschikt over een computer of is vaardig met internet. Ondervindt men problemen met reageren vanwege het afschaffen van de reactielijn? Dan helpt het Klantcontactcentrum van WoningNet de mensen verder met het plaatsen van een reactie op het woningaanbod.

https://www.woningnetregioamsterdam.nl

 

 

Bron: HBO Argus, de koepelorganisatie van bewonerscommissies van Eigen Haard