december 2015

WOZ-waarde

Enkele veelgestelde vragen over WOZ-waarde en de bijbehorende antwoorden

Wat betekent WOZ?
WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken

Wat is de WOZ-waarde van een woning?
De WOZ-waarde van een woning is de geschatte waarde van de woning. De gemeente bepaalt de geschatte waarde op verschillende factoren zoals oppervlakte en ligging. De waarde geldt per 1 januari van het voorgaande jaar.

Waar wordt de WOZ-waarde voor gebruikt?
Aan de hand van de WOZ-waarde van een woning worden verschillende belastingen berekend, zoals rioolheffing, eigenwoningforfait en ozb (onroerendezaakbelasting).

Wie bepaalt de WOZ-waarde van een woning?
De WOZ-waarde wordt bepaald door de gemeente waarin de woning zich bevindt. De Waarderingskamer houdt toezicht op de wijze waarop gemeenten de WOZ-waarde vaststellen. Wanneer je het niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde, kun je bezwaar indienen.

Wat heeft de huurprijs te maken met de WOZ-waarde van een woning?
In 2013 heeft de ministerraad ermee ingestemd om in 2015 de huurprijs van een woning te baseren op de WOZ-waarde van die woning. In 2014 besloot Minister Blok dat een aantal elementen die normaliter de maximale huur bepalen worden vervangen voor de WOZ-waarde. In plaats van bijvoorbeeld ‘woonomgeving’ en ‘woningtype’ zal er worden gekeken naar de WOZ-waarde. Er is een speciale berekening om het aantal punten vast te stellen.
Voor huidige huurders heeft de WOZ-waarde geen invloed op de hoogte van de huur die zij betalen, tenzij het aantal punten waarop de huur is gebaseerd, daalt door het nieuwe puntenstelsel. Dan is inmiddels de huur verlaagd.

Wat is een peildatum?
De peildatum is de datum waarop de WOZ-waarde van kracht is. De peildatum voor de WOZ-waarde is een jaar eerder op 1 januari. Voor 2015 geldt dus de waardepeildatum 1 januari 2014.
Huurhuizen geliefder doelwit voor inbrekers

Huurhuizen zijn een geliefder doelwit voor inbrekers dan koophuizen. Dit komt omdat ruim 40 procent van de achterdeursloten van een huurwoning het binnen een minuut begeeft.

Bij koopwoningen ligt dit aantal op ruim 30 procent. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de Stichting Nationale Inbraakpreventie Weken (NIPW). NIPW voorzitter Coen Staal zegt in het AD: ‘Veel corporaties laten het nog altijd afweten. Bij renovaties worden lang niet altijd de veiligste sloten geplaatst’. Door het slechte hang- en sluitwerk zijn de huurhuizen een mekka voor de inbreker.

Wat Eigen Haard doet is huurders ondersteunen bij het verkrijgen van het PKVW-certificaat (Politie Keurmerk Veilig Wonen). Eigen Haard neemt de helft van de kosten van inbraakbeveiligingsmaatregelen voor haar rekening. Na het verkrijgen van het PKVW-keurmerk kan men een premiekorting op de inboedelverzekering aanvragen. Dat kan een aardig bedrag schelen.