oktober 2015

Maximaal jaarinkomen voor sociale huurwoning

De overheid heeft in 2011 een maximaal jaarinkomen ingesteld om voor een sociale huurwoning in aanmerking te kunnen komen. Dit bedrag wordt, net zoals de maximale netto huurprijs, ieder jaar aangepast.

Per 1 januari 2015 is de maximale netto huurprijs voor een sociale huurwoning € 710,68. Het maximale jaarinkomen (verzamelinkomen van het huishouden, kinderen niet meegerekend) waarmee men op een sociale huurwoning kan reageren is vastgesteld op € 34.911,–.
Verdient men meer, dan heeft men geen recht op een sociale huurwoning. Deze regel geldt alleen voor nieuwe woningtoewijzingen, dus een lopend huurcontract blijft gewoon geldig.
Voor gezinnen is deze grens bij een deel van de woningen die via WoningNet worden aangeboden versoepeld. Gezinnen met minimaal 1 volwassene en 1 inwonend kind jonger dan 18 jaar mogen een inkomen van maximaal € 39.465,– hebben om voor sociale huurwoningen in aanmerking te komen.

Inkomen boven € 34.911,– (voor gezinnen boven € 39.465,–)?
Overweegt iemand zich bij WoningNet in te schrijven, dan is het belangrijk dat de afweging wordt gemaakt of dit zinvol is. Het is natuurlijk ook mogelijk dat iemand al ingeschreven staat bij WoningNet en dat het inkomen hoger is dan € 34.911,– (voor gezinnen hoger dan € 39.465,–). Wanneer dit het geval is, kan iemand geen sociale huurwoning meer toegewezen krijgen. Maar misschien verwacht men dat het inkomen gaat dalen en dat over een tijdje wel weer een sociale huurwoning gehuurd kan worden. In de tussentijd wordt dan inschrijfduur opgebouwd. Andersom kan het ook zo zijn dat iemand nu minder dan € 34.911,– (voor gezinnen hoger dan € 39.465,–) verdient, maar dat in de komende jaren de verdiensten omhoog gaan. Men moet dus goed nadenken voordat men zich in- of uitschrijft bij WoningNet.

Uitzonderingen
Mensen die vanwege sloop of ingrijpende renovatie hun woning uit moeten (stadsvernieuwings-urgenten) kunnen ook met een hoger inkomen nog wel reageren op sociale huurwoningen bij WoningNet. Voor stadsvernieuwingsurgenten uit de gemeente Amsterdam geldt een maximale inkomensgrens van € 50.000,–. Ook woningzoekenden met een indicatie voor een rolstoelgeschikte woning in Amsterdam en kandidaten met een GEB-indicatie of een indicatie voor een aanleunwoning in Zaanstad kunnen reageren op sociale huurwoningen.
Heeft iemand een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) voor minimaal 10 uur zorg per week? Ook dan kan een uitzondering gelden. Men kan in dat geval contact opnemen met Eigen Haard of met een van de andere corporaties voor een toelichting op het via WoningNet zoeken naar een woning.
Daarnaast wordt voor een paar andere groepen een
uitzondering gemaakt, maar zij kunnen niet zelf zoeken via WoningNet. Als iemand denkt dat hij/zij een uitzonderingspositie heeft, dan die persoon contact opnemen met de gemeente of met de corporatie.

===============================================

Wat is een zelfstandige woning?

Een zelfstandige woning is een woning met eigen toegang en eigen keuken en toilet. Is dat er niet dan spreekt men over een onzelfstandige woning.

Zelfstandige woningen zijn:
eengezinswoningen (vrijstaande woningen, hoekwoningen, tussenwoningen);
appartementen;
portiekwoningen;
maisonettes;
galerijflats.