Huurdersfederatie Alert

 

Alert is een huurdersfederatie die de volgende huurdersverenigingen, die behoren tot Woningstichting Eigen Haard, omvat:

  1. HBO ARGUS waarvan de leden worden gevormd door de bewonerscommissies in Amsterdam. HBO Argus geeft een Nieuwsbrief voor de bewonerscommissies uit en een Nieuwsbrief die ook voor individuele huurders is bestemd.
  2. Huurdersvereniging Landsmeer (HVL) waarvan de leden worden gevormd door de bewonerscommissies en aangesloten individuele huurders in Landsmeer.
  3. Huurdersvereniging Aalsmeer – Kudelstaart (HAK) waarvan de leden worden gevormd door bewonerscommissies en aangesloten individuele huurders in Aalsmeer en Kudelstaart.
  4. Huurdersvereniging Ouder-Amstel. De Huurdersvereniging Ouder-Amstel wil graag het initiatief nemen tot het organiseren van een beter contact met de huurders van Eigen Haard in de gemeente Ouder/Amstel.
  5. Bewonersraad Amstelveen. De bewonersraad is een vereniging van bewonerscommissies en individuele huurders van Eigen Haard in Amstelveen.
  6. Huurdersvereniging Uithoorn/De Kwakel. De huurdersvereniging van bewonerscommissies en individuele leden in Uithoorn en De Kwakel.

HBO Argus, HV Aalsmeer-Kudelstaart (HAK) en HV Landsmeer hebben de Stichting Huurdersfederatie Alert opgericht.

De thans bij Alert aangesloten huurdersorganisaties  hebben statutair het recht met ten hoogste twee leden van hun bestuur zitting te nemen in het bestuur van Alert.

Het bestuur van Alert voert overleg met Eigen Haard over zaken die het algemeen beleid betreffen. De aangesloten huurderskoepel spreken met Eigen Haard over zaken in hun eigen regio.

In juli 2017 is de vernieuwde Samenwerkingsovereenkomst Woningstichting Eigen Haard en Huurdersfederatie Alert door beide partijen ondertekend. In de bijlagen van de samenwerkingsovereenkomst worden de onderwerpen genoemd waarover zowel op centraal (Alert), lokaal (huurderskoepel) als complexniveau (bewonerscommissie) wordt gesproken. Ook wordt aangegeven welke status het overleg heeft (informatierecht, gekwalificeerd adviesrecht, instemmingsrecht, voordrachtrecht).