augustus 2016

Vijfjarencontract vervangt Jongerencontract
Het jongerencontract en het nieuwe vijfjarencontract dienen dezelfde doelen: jongeren een kans bieden en doorstroming vergroten op de woningmarkt. Maar bij het jongerencontract was de doelgroep kleiner: jongeren van 18 tot en met 23 jaar, geen studenten. Ze mochten tot hun 26ste, plus een opzegtermijn van 6 maanden, in de woning blijven; dus minimaal 3,5 jaar. Tegelijkertijd was iets meer dan 3,5 jaar ook de meest gangbare woonduur, want jongeren onder de 22 jaar hadden nauwelijks kans op een woning vanwege hun beperkte inschrijfduur. Dat was een nieuw probleem. Als je 19 was, had je nul kans; als je 22 en 364 dagen was, had je 100 procent kans.

Van het nieuwe vijfjarencontract kunnen jongeren tot 28 jaar gebruik maken. Dat is goed nieuws voor 23-plussers, die tot dusver tussen wal en schip vielen: te weinig inschrijfduur voor een reguliere woning, te oud voor een jongerenwoning. Bij beide contracten blijf je inschrijfduur opbouwen.

De nieuwe wet voorziet in een vangnet voor noodgevallen: er is een mogelijkheid om na de vijf jaar nog twee jaar te verlengen. De voorwaarden daarvoor moeten nog lokaal worden vastgesteld. De Amsterdamse corporaties pleiten er daarbij voor die twee jaar alleen in uiterste noodsituaties aan te spreken. Het is niet de bedoeling dat jongeren er rekening mee gaan houden en achteroverleunen bij het zoeken van een andere woning.

Een ander verschil tussen jongeren- en vijfjarencontract is dat het laatste niet alleen openstaat voor werkende jongeren, maar ook voor studenten.

 

===================================================================

 

Voorrangsregeling Van Groot naar Beter binnen de gemeente Amsterdam

Met behulp van de voorrangsregeling Van groot naar beter kunnen mensen binnen de gemeente Amsterdam met voorrang van een grote woning naar een kleinere verhuizen. Om voor deze regeling in aanmerking te komen moet men aan de volgende voorwaarden voldoen:
• Men laat een woning in Amsterdam achter van vijf of meer kamers en van minimaal 70 m2 die gehuurd wordt van een van de deelnemende corporaties (zie onderaan)
• Het huishouden bestaat uit maximaal drie personen;
• Men reageert op een woning in Amsterdam van een van de deelnemende corporaties;
• Men reageert op een woning van maximaal 60 m2, of op een seniorenwoning, of op een WIBO-woning;
• Het inkomen van het huishouden bedraagt niet meer dan het maximum dat de corporatie hanteert (zie onderaan).

Als men voor deze voorrangsregeling in aanmerking wil komen, dan moet men deze bij de eigen woningcorporatie in Amsterdam aanvragen. Wanneer men aan de voorwaarden voldoet, wordt de voorrang bij de inschrijving vastgelegd. Een toegekende voorrang is twee jaar geldig.

Wanneer de netto huur van de nieuwe woning hoger is dan de netto huur van de huidige woning, dan wordt deze aangepast. Men gaat dus niet meer netto huur betalen dan men nu voor de huidige woning betaalt. Mogelijk ziet men daarom ook woningen die anders te duur zouden zijn in het passend aanbod, wanneer men het woningaanbod na ingelogd te zijn, bekijkt.

De deelnemende corporaties zijn:
• De Key
• Eigen Haard
Deze twee corporaties hanteren een maximuminkomen van € 35.739.
• de Alliantie
• Rochdale
• Stadgenoot
• Ymere
Deze vier corporaties hanteren een maximuminkomen van € 39.874.

 

=============================================================================

Bron: Huurdersvereniging HBO Argus, de huurderskoepel van bewonerscommissies van Eigen Haard in Amsterdam. www. hbo-argus.nl