Huurverhoging 2021

De huren van woningen in de sociale sector (met een huur tot 752 euro) worden dit jaar bevroren in verband met de coronacrisis. Het demissionaire kabinet komt hiermee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. Ook voor huishoudinkomens boven de € 44.655,– gaat de huurverhoging niet door.

De huren in de zgn. vrije sector gaan wel omhoog, al heeft de minister het maximale percentage vastgesteld op 2,6%. Eigen Haard blijft daar met 2,06% onder.

Voor de woningen van Eigen Haard betekent dit:

  • 2,06% huurverhoging: Categorie MSH (Middensegmenthuur). Deze verhoging is gelijk aan de indexatie van de liberalisatiegrens en ook de bovengrens voor de MSH  (€ 1.053 in 2021);
    Huren die boven de grens €1.053 liggen worden bevroren voor middeninkomens.
  • 1,4% huurverhoging: woningen die contractueel geen ruimte hebben voor een hogere huurverhoging dan inflatie.
  • 1,7% huurverhoging: woningen die contractueel geen ruimte hebben voor een hogere huurverhoging dan de gemiddelde huurverhoging SH (dus inflatie + 0,3%)
  • Huurverhoging obv marktconformiteit: woningen in het topsegment > € 1.400

Huurders met een laag inkomen en huurders wiens inkomen is gedaald, kunnen huurverlaging aanvragen op basis van de tussen Eigen Haard en Huurdersfederatie Alert tot stand gekomen maatwerkregelingen. Meer informatie en aanvragen via  https://www.eigenhaard.nl/weten-en-regelen/sociale-huur/huur-betalen/huurprijs-en-maatwerkregelingen-huurverlaging