Een sociale huurwoning zoeken verandert

15 gemeenten en 14 corporatie in de regio’s Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland werken samen aan een nieuwe verdeling van de sociale huurwoningen.

Het voorstel voor een nieuwe verdeling van sociale huurwoningen is op 26 mei jl. vrijgegeven door de vijftien colleges van B&W. Dat betekent dat alle inwoners en belanghebbenden in de regio Amsterdam een reactie kunnen geven op het voorstel.

U kunt uw reactie (een zienswijze indienen) geven door een e-mail of brief te sturen naar uw eigen gemeente. Kijk daarvoor op de website van uw gemeente of op www.socialehuurwoningzoeken.nl U kunt reageren van 2 juni tot en met dinsdag 28 juli.

Het beleidsvoorstel en alle stukken die daarbij horen kunt u eveneens bekijken op www.socialehuurwoningzoeken.nl