juni 2016

DEZE INFORMATIE WORDT U AANGEBODEN DOOR UW BEWONERSCOMMISSIE

 

Garantie tegen te hoge woonlasten energie-neutrale huurwoning

Huurders van wie de woning gerenoveerd wordt tot een energie-neutrale ‘nul-op-de-meterwoning’ gaan in plaats van de energierekening een energieprestatievergoeding (EPV) betalen. Vorige week werd er in de Eerste en de Tweede Kamer besloten tot invoering van de EPV.

Op deze manier kunnen verhuurders investeren in de nodige renovatie, en blijven de kosten voor de huurders gelijk. De Woonbond is voor de invoering van de EPV, maar wil wel dat huurders door middel van een woonlastenwaarborg, de garantie krijgen dat ze inderdaad niet meer gaan betalen. Daar hebben we bij de Eerste en de Tweede Kamer dan ook op aangedrongen. Met succes.

Toch een woonlastenwaarborg

Minister Blok gaf aan dat huurders en verhuurders al samen een woonlastenwaarborg kunnen afspreken, waardoor hij het niet nodig vond het in de wet op te nemen. Gelukkig besliste de Tweede Kamer anders. Na de invoering van de wet die de EPV mogelijk maakt, moet de minister alsnog een waarborg invoeren waar huurders een beroep op kunnen doen als zij merken dat hun woonlasten zijn gestegen terwijl hun gedrag niet is veranderd.

 

======================================================================

 Erkende vluchtelingen krijgen geen voorrang meer op huurwoning

Gemeente mag nog wel ‘maatwerk’ leveren

De bepaling dat erkende vluchtelingen – statushouders – automatisch voorrang krijgen bij de toewijzing van een huurwoning wordt geschrapt. Nu zijn gemeenten die gebruik maken van een urgentieregeling voor bijvoorbeeld ouderen, nog verplicht ook statushouders mee te nemen als voorrangscategorie. Het kabinet heeft er op voorstel van minister voor Wonen en Rijksdienst Stef Blok (VVD) mee ingestemd het wetsvoorstel dat de automatische voorrang afschaft in te dienen bij de Tweede Kamer.

Wel stelt het kabinet dat het van belang is dat gemeenten kunnen voldoen aan hun wettelijke taakstelling voor de huisvesting van statushouders. De wetswijziging regelt daarom dat de gemeenteraad de bevoegdheid houdt om statushouders als urgente groep woningzoekenden aan te wijzen. Daarmee wordt ‘maximale ruimte geboden voor lokaal maatwerk’.

Met de wetswijziging wil het kabinet de uitstroom van statushouders uit de asielopvang bevorderen zonder dat dit leidt tot verdringing van reguliere woningzoekenden.

===================================================

Bij inbraak altijd de politie inschakelen

“Het alarmnummer 112 is er voor spoedeisende hulp. Dus wanneer iemands leven in direct gevaar is. Of wanneer je getuige bent van een misdrijf. Bijvoorbeeld geweld, moord, een inbraak of diefstal. Dus zie je een verdachte situatie, bel dan altijd 112”, aldus de politie.

 

Veel mensen aarzelen om bij een inbraak 112 te bellen. Als men denkt dat het niet nodig is, hoeft men dat natuurlijk niet te doen. Maar schakel wel altijd de politie in, ook wanneer ogenschijnlijk niets is ontvreemd. De verzekeringmaatschappij zal later om een proces-verbaal vragen als blijkt dat er toch spullen zijn verdwenen.

 

 

Bron: Huurdersvereniging HBO Argus (de huurderskoepel van Eigen Haard in Amsterdam), www. hbo-argus.nl