december 2014

Deze informatiebrief wordt u aangeboden door de bewonerscommissie in uw complex.

 

Eigen Haard gaat klachtenafhandeling verbeteren
AEDES, de brancheorganisatie van woningcorporaties heeft een Benchmark. Een benchmark is een onderzoek waarvan de resultaten een manier zijn om prestaties van organisaties met elkaar te vergelijken. Men kan daardoor van elkaar leren, men legt verantwoording af en het toezicht wordt vergemakkelijkt. Eigen Haard scoorde in de benchmark van AEDES op het gebied van financieel beleid goed. Bestuurslid Mieke van den Berg van Eigen Haard zegt o.m.: “We hebben inzicht in de kosten en waar we ons geld aan besteden. Dat resulteert in de lage bedrijfskosten in de benchmark. Op de waardering van onze klanten voor onze dienstverlening ben ik niet trots. Die scoort onder de 7. Wat mij betreft een absolute ondergrens. Onze klant is tevreden over onze medewerkers aan de telefoon, of de vakman in het huis. Maar bewoners zijn ontevreden over de manier waarop wij reparatieverzoeken behandelen, opvolgen en afhandelen. De score is pijnlijk maar komt niet als een verrassing. Wij meten iedere maand de waardering van onze klanten. Veel klachten over reparatieverzoeken komen omdat we ze niet snel genoeg afhandelen. En omdat we bewoners niet goed informeren over de status van hun reparatieverzoek. We geven dit volle aandacht en beloven verbetering. Ik geloof overigens dat een betere dienstverlening niet meer kost. Met dienstverlening die onder de maat is ben je vaak meer tijd kwijt aan het oplossen van klachten en achterstallige vragen. Een goede dienstverlening kan onze bedrijfsvoering efficiënter maken en vergroot het werkplezier. De benchmark is een aansporing om het beter te doen. Voor onze klanten en voor onszelf. Want we willen allemaal trots kunnen zijn op onze prestaties.”

Eigen Haard heeft dus een heel goed voornemen en laten we er maar op vertrouwen dat de verbeteringen snel zichtbaar zullen worden. In ieder geval is er een positief geluid en het is mooi dat we het jaar daarmee kunnen afsluiten.
Woonduur gaat verdwijnen

De meeste sociale huurwoningen worden nu toegewezen op basis van de langste wachttijd. Daarvoor telt zowel woonduur als inschrijfduur bij WoningNet. Iedereen die een zelfstandige woning bewoont bouwt vanzelf woonduur op door niet te verhuizen. Maar dat gaat veranderen. De opgebouwde woonduur wordt geschrapt als volgordecriterium. Het afschaffen van de woonduur heeft consequenties voor alle inwoners.

Overgangsregeling
Er komt wel een overgangsregeling, maar de details daarvan worden nog besproken in een overleg tussen gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties. Vaststaat dat iedereen die zijn woonduur wil behouden, zich bij WoningNet moet inschrijven. Wie dat op tijd doet – binnen een nog te bepalen termijn – ziet zijn opgebouwde woonduur één op één omgezet in inschrijfduur. Die rechten gelden tijdelijk. Aanvankelijk werd gedacht aan een termijn van acht jaar, maar in het laatste voorstel is het vijftien jaar. Huurdersorganisaties uit Amsterdam (HA) en de Zaanstreek (HOZ) hebben erg aangedrongen op zo’n lange termijn. Belangrijk is ook de termijn waarbinnen je je woonduur kan omzetten in inschrijfduur. En of er een regeling komt voor de financiële gevolgen is ook nog maar de vraag. Eerst moeten huurders inschrijfkosten aan Woningnet gaan betalen en daarna een jaarlijkse bijdrage. Dat zijn wel extra kosten waar zij niet om hebben gevraagd.
Nadere informatie volgt.
Huurders willen actie tegen verhogingen

Huurders willen actie tegen de huurverhogingen, bleek zaterdag 11 oktober jl. uit de massaal ingevulde actiepeiling tijdens de Landelijke Huurdersdag van de Nederlandse Woonbond. De afgelopen twee jaar stegen de huren gemiddeld ruim negen procent. De Woonbond hield daarom een Landelijke Huurdersdag in Ede, over betaalbaar huren. Met ruim zeshonderdvijftig aanwezige huurders zat het congrescentrum vol.

Minister Blok trapte de dag af met de opening van de week van de energierekening voor huurders. De zaal met huurders was kritisch tegenover Blok, die sprak over het omlaag brengen van de energierekening, terwijl de huren zo hard zijn gestegen. In debat met Blok vertolkte Woonbonddirecteur Ronald Paping het geluid van de huurders op het podium. ,,Niet alleen de energierekening, maar ook de huurverhogingen moeten omlaag”, aldus Paping. ,,De extreme huurverhogingen, het tekort aan betaalbare woningen, het asociale huurbeleid, de verhuurdersheffing die uiteindelijk ook door de huurders wordt opgehoest. De maat is vol.”

De Woonbond gaat de komende tijd dan ook verder met de achterban in gesprek over actievormen.

 

Inkomens- en huurgrens: de regels per 2015
De inkomensgrens voor toewijzing van sociale huurwoningen stijgt per 1 januari 2015 van 34.678 naar 34.911 euro. Dat maakte minister Blok bekend in de jaarlijkse circulaire met voorwaarden voor de huurtoeslag en toewijzing van sociale huurwoningen. Daarin staan ook de inkomensgrenzen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging en wijzigingen in de huurtoeslag.

Liberalisatiegrens
De liberalisatiegrens voor toewijzing van sociale huurwoningen gaat per 1 januari 2015 omhoog van € 699,48 naar € 710,68. De liberalisatiegrens wordt op zijn vroegst per 1 januari 2016 voor drie jaar bevroren.

Inkomensafhankelijke huurverhoging
Voor huishoudens in gereguleerde huurwoningen met een gezamenlijk inkomen boven de toewijzingsgrens mag de huur extra omhoog bij de jaarlijkse huurverhoging. De overheid gaat bij het vaststellen van de inkomensafhankelijke huurverhoging uit van het inkomen en de toewijzingsgrens van twee jaar geleden:
Voor huishoudens met een inkomen tussen € 34.229 en € 43.786,– geldt een maximaal toegestane huurverhoging van het basishuurverhogingspercentage plus 0,5 procent.
Voor huishoudens met een inkomen van meer dan € 43.786,– geldt een maximaal toegestane huurverhoging van het basishuurverhogingspercentage plus 2,5 procent.

Huurtoeslag
In de Wet op huurtoeslag (Wht) verandert de leeftijd waarop toeslagontvangers te maken krijgen met de regeling voor gepensioneerden, doordat de pensioengerechtigde leeftijd vanaf 2013 stapsgewijs omhoog gaat. Omdat de pensioengerechtigde leeftijd in 2015 65 jaar en drie maanden is, geldt de regeling voor huurders vanaf deze leeftijd.