FAH – de oprichting

De oprichting

FAH is opgericht omdat in de huidige woningmarkt de bestaande rechten en positie van corporatiehuurders in gevaar zijn. Huurprijzen worden steeds hoger terwijl achterstallig onderhoud zich opstapelt en de leefbaarheid van buurten onder druk staat. Huurcontracten worden steeds vaker afgesloten op tijdelijke basis. Huurvoorwaarden worden steeds meer aangescherpt onder de noemer ‘passend wonen’, bedoeld om de doorstroming te bevorderen maar met als resultaat dat huurders ongewenst de woning kunnen worden uitgezet. Vooral bewoners in het sociale huursegment en in goedkopere huurwoningen van de commerciële huurmarkt (‘vrije sector’) zijn steeds vaker de dupe van financiële marktprincipes.

FAH verzet zich met hand en tand tegen deze ontwikkelingen. Want zo verandert huren van basisrecht in een tijdelijke voorziening.

FAH vindt dat woningcorporaties hun sociale taak voor het aanbieden, bouwen en beheren van goede betaalbare woonruimte goed moeten kunnen uitvoeren. FAH vindt ook dat de rijksoverheid en de gemeente aan de kant van de huurders moeten staan. Huurders hebben recht op eerlijke wet- en regelgeving, net als kopers, en helemaal in en rondom Amsterdam waar relatief veel huurders zijn.

Als overkoepelende organisatie heeft FAH een plek aan de overlegtafels om deze boodschap luid en duidelijk over te brengen. Huren is een recht voor allemaal, geen voorrecht voor een paar ‘lucky few’.

DE KRACHTEN GEBUNDELD

FAH is de overkoepelende organisatie van zes huurderskoepels bij woningcorporaties in Amsterdam en omstreken. Elke afzonderlijke huurderskoepel vertegenwoordigt individuele huurders en groepjes huurders (bewonerscommissies) bij de woningcorporatie. De huurderskoepel praat dan namens de bewoners mee over het beleid van de woningcorporaties en (indirect) over het beleid van de gemeente.

De afzonderlijke huurderskoepels ondersteunen bewonerscommissies en individuele bewoners met raad en daad. Soms bemiddelen ze bij geschillen tussen huurder en verhuurder. Ook geven de huurderskoepels gevraagd en ongevraagd advies aan de woningcorporaties over het gevoerde beleid en allerlei huurderskwesties, van huurprijs tot leefbaarheid. Woningcorporaties zijn niet wettelijk verplicht om zich iets van deze adviezen aan te trekken, behalve als de huurderkoepels instemmingsrecht hebben.

Voor uitgebreide informatie kijk op https://www.fah.nu Continue reading FAH – de oprichting