Eigen Haard

www.eigenhaard.nl          Tel. 020-6801801

 

Historie
Eigen Haard is opgericht in 1909 als woningbouwvereniging, met als doel verbetering van de Volkshuisvesting in Amsterdam. Na verschillende fusies en overnames is Eigen Haard in 2002 een stichting geworden. De organisatie is inmiddels niet meer alleen actief in Amsterdam, maar ook in de regio’s Aalsmeer, Amstelveen, Landsmeer, Lisse, Ouder-Amstel, de Zaanstreek en Waterland.

Werkwijze
Vanaf het ontstaan in 1909 heeft Eigen Haard zich ontwikkeld tot een marktgerichte partij op het gebied van wonen en bouwen. Eigen Haard is de afgelopen jaren met ruim 385 medewerkers hard gegroeid. Het is nu één van de grootste woningcorporaties van Nederland. Dankzij de no-nonsense cultuur en grote vakkennis, houdt Eigen Haard er een nuchtere en efficiënte werkwijze op na, aldus de website.

Woondiensten en -producten
Het verhuren van woningen in de sociale sector is niet de enige activiteit van Eigen Haard. De vrije huursector is daar bij gekomen. Eigen Haard beheert daarnaast huurwoningen van andere corporaties en ontwikkelt en bouwt nieuwbouwwoningen, die weer verhuurd of verkocht worden. Sinds een aantal jaar verkoopt Eigen Haard ook bestaande woningen. Onder meer aan zittende huurders.

Een daaraan gelieerd en sterk groeiende activiteit is het voeren van het financieel, administratief, technisch en sociaal beheer van de woningen. Dit valt onder VvE-beheer van Eigen Haard. Daarnaast houdt Eigen haard zich bezig met innovatieve projecten, onder meer op het gebied van wonen en zorg. De combinatie van de vermaatschappelijking van de zorg en de vergrijzing van de bevolking in Nederland is voor Eigen Haard aanleiding om de doelgroep senioren aan te wijzen als speerpunt van beleid.

Naast het verhuren en bouwen van diverse soorten woningen voor verschillende doelgroepen, investeert Eigen Haard in de leefbaarheid van buurten en wijken. Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen en eisen van de klanten en met economische, technische en maatschappelijke ontwikkelingen. Op deze manier blijft Eigen Haard in staat kwalitatief goede diensten en producten aan te bieden op het gebied van wonen. Met een optimale balans tussen verantwoord maatschappelijk ondernemen en financieel rendement. Met die inzichten kan Eigen Haard doen waar het goed in is:  Gewoon goed in wonen is het credo.