december 2016

Eigen Haard maakt meer woningen energiezuinig

Eigen Haard gaat in de komende 10 jaar 1000 woningen extra per jaar energiezuinig maken. Bewonerscommissies in complexen die hiermee te maken krijgen kunnen een grote rol spelen bij de voorzieningen die zullen worden aangebracht. In voor- en najaarsoverleggen zal het een onderwerp van bespreking moeten zijn of worden.

 

Huurtoeslag: Om welk huurbedrag gaat het?

Bij de berekening van de huurtoeslag wordt uitgegaan van de kale huurprijs.

Worden er servicekosten betaald, dan worden die bij de kale huur opgeteld. Het totaal wordt rekenhuur genoemd. Het gaat om 1 of meer van de volgende servicekosten:

  • schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten
  • energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten
  • huismeesterkosten
  • kosten voor dienst- en recreatieruimten

 

Let op! Per rubriek kan maximaal € 12,– bij de huurprijs worden opgeteld, ook als een hoger bedrag wordt betaald. Dat betekent dat in totaal maximaal € 48,– bij de huurprijs kan worden opgeteld.

 

Waar staan de bedragen?

De kale huurprijs en de servicekosten staan meestal in het huurcontract en/of in de brief over de jaarlijkse huurverhoging.

 

=============================================================================

 

Wijksteunpunten Wonen en ASW verder als !WOON

Per 1 januari a.s. gaan alle Wijksteunpunten Wonen en het ASW samen verder als één organisatie: !WOON – thuis in de stad.

 

Wilt u advies of hulp i.v.m. uw woning of bij een verhuizing kijk dan nu nog op www.wijksteunpuntenwonen.nl voor de vestiging in uw buurt.

 

=============================================================================

 

Scheefwoners?

Een echtpaar met nog thuiswonende werkende kinderen heeft een laag inkomen en krijgt een woning ‘passend’ toegewezen. Op grond van hun gezamenlijke inkomen hebben ze recht op huurtoeslag. Maar komen ze wel in aanmerking voor huurtoeslag als het inkomen van hun kinderen (of een deel daarvan) tot het huishoudinkomen wordt gerekend? En zijn ze vanaf dat moment soms ook ‘scheefwoners’ omdat voor de inkomensafhankelijke huurverhoging het inkomen van inwonende kinderen en andere op dat adres ingeschreven personen wordt meegerekend?

 

Bij de toewijzing van een woning wordt alleen gekeken naar het inkomen van de ‘hoofdbewoner(s)’ en niet naar tot het huishouden behorende kinderen of andere personen. Bij de toekenning van huurtoeslag wordt het inkomen van inwonende kinderen (afhankelijk van hun leeftijd) wel (of voor een deel) meegerekend bij het huishoudinkomen. Dat is ook het geval bij de vaststelling van de huurverhoging. Als het is zoals boven omschreven lijkt dat wel een beetje ‘scheef’.

 

=============================================================================

Bron: Huurdersvereniging HBO Argus, de huurderskoepel van bewonerscommissies van Eigen Haard in Amsterdam. www.hbo-argus.nl