Juni 2017

WhatsApp Buurtpreventie

Een BuurtWhatsApp is een WhatsApp-groep die zich richt op het signaleren van verdachte situaties in een bepaalde wijk, buurt, dorp of stad. Het is een burgerinitiatief en dient als moderne vorm van buurtwacht.

Het doel van een BuurtWhatsApp is het zorgen voor meer ogen en oren voor de politie en andere toezichthouders. Wettelijke toezichthouders kunnen nu eenmaal niet op iedere hoek of straat staan. Door een BuurtWhatsApp kunnen burgers zelf een groot gebied in de gaten houden.Met het melden van verdachte situaties in een BuurtWhatsApp worden buurtbewoners snel gewaarschuwd en kunnen zij de verdachte(n) in de gaten houden. Ondertussen kan de politie worden ingelicht en tot eventuele actie overgaan.

In Nederland zijn inmiddels meer dan 6500 buurten met een dergelijke WhatsApp-groep! In diverse dorpen en steden in Nederland heeft de BuurtWhatsApp inmiddels al tot succes geleid. Er zijn criminelen aangehouden en het aantal woninginbraken is in sommige wijken gedaald.

Heeft uw wijk of buurt nog géén BuurtWhatsApp? Start dan zelf het initiatief en zorg samen voor een veiligere wijk! Op internet is uitgebreide informatie te vinden over het starten van een Buurt WhatsApp.

=============================================================================

Géén urgentieverklaring

Een urgentieverklaring is er alleen voor noodgevallen. U kunt bij de gemeente vragen of u in aanmerking komt voor een urgentieverklaring. Men krijgt géén urgentieverklaring:

 • Als men de woning te klein vindt.
 • Als er sprake is van een startend gezin of zwanger raakt en nog geen eigen woning heeft.
 • Als men problemen heeft op het adres waar men inwoont, of als er problemen zijn met de woonomgeving. Dus niet bij: geluidsoverlast, burenruzies enzovoort.
 • Als men gaat scheiden en geen kinderen heeft, of niet de zorg over die kinderen heeft.
 • Als men voor het werk moet verhuizen naar de regio Amsterdam.
 • Als men een medische behandeling ondergaat in een Amsterdams ziekenhuis.

 

===================================================================

 

Maatwerkregeling bij sterke inkomensdaling 2017

 

Vanuit wettelijke bepalingen kan voor een inkomensdaling in 2017 geen gegrond bezwaar tegen de extra inkomensafhankelijke huurverhoging bij de Huurcommissie worden ingediend. Dit komt omdat de Huurcommissie alleen mag oordelen op basis van de gecontroleerde jaarinkomens die de belastingdienst heeft verstrekt.
Huurders die in 2017 hun inkomen permanent flink zien dalen, maar wel 4,3% procent huurverhoging moeten betalen, kunnen door de stijgende woonlasten in de problemen komen. Met Huurdersfederatie Alert heeft Eigen Haard afspraken gemaakt om dat te voorkomen.

 

Is uw inkomen dit jaar gedaald kijk dan op www.eigenhaard.nl > Zoekterm huurverlaging of u in aanmerking komt voor het terugdraaien van de extra huurverhoging.

 

=============================================================================

Bron: Huurdersvereniging HBO Argus. Via www.hbo-argus.nl kunt u zich aanmelden voor de Nieuwsbrief.

201705/06

Energiebesparing water, wassen en drogen

 

Waar het water stroomt, stroomt geld. Alleen al de warmwatervoorziening heeft een aandeel van 11% in de totale energievraag van een huishouden. Reden genoeg om hier eens nader op in te gaan. Een aantal tips.

 

Slimmer met de mengkraan
Met een enkele mengkraan kan de temperatuur van het water veel sneller en nauwkeuriger worden aangepast dan met de twee roterende grepen op conventionele kraan. Een vervanging is de moeite waard. Je verliest geen onnodig water en energie totdat de gewenste temperatuur bereikt.

 

Douchen bespaart energie en water
Een bad gebruikt ongeveer drie keer zoveel energie en water dan een douche. Je kunt dus beter een douche nemen in plaats van baden!  Het gebruik van een spaardouchekop scheelt veel water en als er een besparingsknop op het toilet is aangebracht kan het samen wel 50% water en energie besparen.

 

Elektronische boiler: onmiddellijk warm water
Volledig elektronische boilers zijn handige waterbespaarders. Je stelt de temperatuur van het water op het apparaat naar behoefte in en je krijgt onmiddellijk warm water en het water is niet afhankelijk van temperatuurschommelingen.

 

Close-in-boiler of hotfill: warm water dichtbij
Close in Boilers zijn handig als je slechts kleine hoeveelheden warm water nodig bent, bijvoorbeeld voor de spoelbak in de keuken. Toch verbruiken deze apparaten bij permanente inschakeling onnodig energie. Het water wordt warm gehouden, ook al wordt het alleen gebruikt op bepaalde tijden. Schakel de close-in-boiler uit als je weet dat je er gedurende langere tijd geen gebruik van maakt. Comfortabel is het natuurlijk als het apparaat zichzelf uitschakelt. Een tijdschakelaar is een eenvoudige manier om het apparaat ’s nachts uit te schakelen en ‘s morgens weer in te schakelen voor gebruik.

Vaatwasser: goed afwassen is energiebesparing
Afwassen met de hand duurt lang en verbruikt veel water en energie. De vaatwasser doet het veel goedkoper en hygiënischer nl: de vaatwasser heeft 10 liter water en 1,05 kWh elektriciteit nodig voor 140 stuks servies. Ter vergelijking, afwassen met de hand verbruikt dan 40 liter water en 2,0 kWh elektriciteit! Besparing: 75% water, 48% energie. Het vervangen van een 15 jaar oude afwasmachine door een nieuwe (A+ of A++) geeft al gauw een energiebesparing van 50%.

 

Extra energiebesparing: tips voor water, wassen en drogen

 

  • Doe de was op 30 of 40 graden in plaats van 50 of 60 graden. De was wordt net zo schoon en het bespaart meer energie.
  • Zorg ervoor dat de wasmachine goed vol zit en dat de was goed gecentrifugeerd wordt.
  • Hergebruik het water dat opgevangen wordt in een condensdroger, bijvoorbeeld om de planten water te geven.
  • De was ophangen en laten drogen is veel goedkoper dan de was drogen in een wasdroger.
  • Zorg ervoor dat de vaatwasser altijd goed vol zit.
  • Duurt het lang voor je warm water uit de kraan hebt, plaats dan een keukenboiler. Je hebt dan direct warm water en dit bespaart veel water en energie. Heb je niet direct warm water uit de kraan, vang dan het koude water op en laat het niet “zomaar” weg stromen.
  • Douche 1 minuut korter. Dit scheelt gemiddeld zo’n 8 liter water per douchebeurt en dit is dus een goede energiebesparing. Een bad kost meer water dan een douche.
  • Met water koken in een waterkoker bespaar je meer energie dan water koken in een pan. Verwarm alleen de hoeveelheid water die je nodig hebt.