Algemene Ledenvergadering

Een of twee keer per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden waarvoor de leden tijdig een uitnodiging krijgen toegezonden. De locaties worden verspreid door Amsterdam gekozen om alle commissies gelegenheid te geven de vergadering in betrekkelijk eigen omgeving bij te wonen. De verslagen en bijzonderheden worden op deze pagina opgenomen.
In 2019 heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden op woensdag 10 april om 19.30 uur.