Huurverhoging 2018

Huren 2018: gemiddelde huurverhoging bij woningcorporaties maximaal 2,4 procent

 

Huurverhoging 2018
De overheid stelt ieder jaar maximumpercentages vast waarmee de huur van sociale (gereguleerde) woningen mag worden verhoogd. Meer dan dit maximum mag een verhuurder niet vragen, minder natuurlijk wel. De maximumpercentages voor 2018 zijn:

  • 3,9% (1,4% inflatie + 2,5% opslag) bij een inkomen tot en met € 41.056,-.
  • 5,4% (1,4% inflatie + 4% opslag) bij een inkomen boven € 41.056,-.

Is uw inkomen hoger dan € 41.056,-  maar heeft u de AOW-leeftijd al bereikt of bestaat uw huishouden uit vier of meer mensen? Dan mag de huurverhoging maximaal 3,9% zijn.

Voor corporaties geldt een ‘huursombeperking’ van 2,4%. Dat houdt in dat de gemiddelde huurstijging bij een corporatie niet hoger dan 2,4% mag zijn. Dat is inclusief de huurverhogingen bij het opnieuw verhuren van een huurwoning.

Inkomensgrens inkomensafhankelijke huurverhoging
Vanaf 1 januari 2017 geldt nog slechts één inkomensgrens voor de inkomensafhankelijke (hogere) huurverhoging. In 2018 is een inkomensafhankelijke (hogere) huurverhoging toegestaan indien het gezamenlijke inkomen in 2016 van alle bewoners (bewoners op de datum van de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging) hoger is dan € 41.056.

Hoe komt Eigen Haard aan mijn inkomen?

De Belastingdienst vertelt Eigen Haard of uw huishouden een lager inkomen, middeninkomen of hoger inkomen heeft. De corporatie gebruikt dit gegeven alleen om de huurverhoging vast te stellen en niet voor andere doeleinden.