Home

Huurdersvereniging
hbo_logo

de overkoepelende organisatie voor bewonerscommissies en huurders van Woningstichting Eigen Haard

 

Artikel 3 van de statuten zegt o.m.:
“Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen op het gebied van wonen en van de woonomgeving in de ruimste zin des woords, van de huurders van in de gemeente Amsterdam gelegen woningen, in beheer en in eigendom van de verhuurder.”  
Deze website voldoet aan de doelstelling: belangenbehartiging, in dit geval door te informeren.
 
 
Wij staan vanzelfsprekend open voor suggesties om deze site uit te breiden en/of te verbeteren.