Maatwerkregeling 2018 bij inkomensdaling

Inkomensdaling in 2018 (Maatwerkregeling huurverhoging)

Als u in 2018 te maken krijgt met een inkomensdaling kunt u volgens de wet geen bezwaar indienen bij de huurcommissie. Dit komt omdat de huurcommissie alleen mag oordelen op basis van de gecontroleerde jaarinkomens van de Belastingdienst.

Als u in 2018 uw inkomen permanent flink ziet dalen, maar wel 5,4% procent huurverhoging moeten betalen, kunt u door de stijgende woonlasten in de problemen komen. Met huurdersfederatie Alert en Eigen Haard zijn afspraken gemaakt om dat te voorkomen.

Wanneer geldt de maatwerkregeling?

Het uitgangspunt voor de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2018 was uw inkomen van 2016.

De maatwerkregeling geldt alleen als in 2018:

  • Uw inkomensafhankelijke huurverhoging 5,4% is
  • Het huishoudinkomen 2018 daalt tot onder € 41.056
Hoe vraag ik de maatwerkregeling aan?

U stuurt Eigen Haard een schriftelijk verzoek (t.a.v. afdeling Huuradministratie, Postbus 67065, 1060JB Amsterdam). Daarbij stuurt u de volgende gegevens mee:

  • Inkomensgegevens van 2018 waaruit blijkt dat het huishoudinkomen over 2018 beneden € 41.056 zakt
  • Een vermogensoverzicht per 1 januari 2018 van alle (spaar)rekeningen van alle ingeschreven bewoners
  • Een inkomensverklaring 2017 van alle personen die staan ingeschreven op uw adres. Dit is vanaf juni 2018 op te vragen via de BelastingTelefoon: 0800 – 0543 of via www.mijnbelastingdienst.nl
  • Een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens met daarop alle personen die ingeschreven staan op uw adres
En dan?

Eigen Haard beoordeelt uw verzoek. Is de regeling op u van toepassing dan krijgt u een aangepaste huurverhoging van maximaal 3,5%.

Als uw verzoek wordt afgewezen dan kunt u geen bezwaar maken bij de huurcommissie. Dit is namelijk geen wettelijke regeling maar een afspraak tussen Eigen Haard en Huurdersfederatie Alert.