Huurverhoging 2020

Op 1 juli 2020 gaan de huren weer omhoog. De huurders hebben inmiddels het besluit tot huurverhoging voor dit jaar ontvangen. De huurverhoging is maanden onderwerp van gesprek geweest tussen Huurdersfededatie Alert (waar alle lokale huurderskoepel deel van uitmaken dus Ook HBO Argus) en Eigen Haard.

Alert heeft heel kritisch naar de plannen van Eigen Haard gekeken en zelf ook voorstellen ingediend. Het resultaat van de onderhandelingen kunt u lezen in Huurverhoging 2020

De huurdersorganisaties zijn niet echt tevreden met het resultaat en vinden de verhogingen te fors. Tijdens de gesprekken over de huurverhoging hebben aardig wat pittige discussies plaatsgevonden.

De maatwerkregelingen voor huurders met een laag inkomen en voor huurders wiens inkomen is gedaald, blijven van kracht. Zij zijn wel geactualiseerd.