Actueel – FAH Federatie Amsterdamse Huurderskoepels i.o.

Passend wonen

Het begon allemaal met het op 7 juni 2018 door 23 woningcorporaties aan minister Ollongren overhandigde  Manifest passend wonen

En er kwam een tegenreactie van 15 woningcorporaties via het Pleidooi, Een huurwoning geen voorziening maar een thuis

De reactie van de Amsterdamse huurderskoepels kwam via het Pamflet-inbreuk-huurrecht

Ook de onafhankelijke huurdersverenigingen in Amsterdam lieten van zich horen door middel van het manifest ‘Wonen is een recht, geen gunst’

 

De discussies zijn losgebarsten, zeker nu de coalitiepartijen (VVD, CDA, D66 en Christen Unie) vinden dat huurders die in een sociale huurwoning blijven wonen terwijl zij daar eigenlijk te veel voor verdienen, een flinke huurverhoging voor de kiezen moeten krijgen. En het gaat nu snel want er is inmiddels een voorstel naar de Tweede Kamer gegaan. In oktober vindt behandeling door de Kamer plaats.