Huurdersvereniging Amsterdam

Vanaf 1 januari 2017 moest Huurdersvereniging Amsterdam (HA) een nieuwe structuur hebben. Er is door een aantal werkgroepen, die gevormd zijn uit de leden, hard gewerkt om een ‘nieuwe HA’ vorm en inhoud te geven.

Helaas is het niet gelukt een effici├źnt werkende huurdersvereniging tot stand te laten komen. Vrijwel alle koepels van de corporaties hebben hun lidmaatschap opgezegd evenals een aantal in verschillende delen van de stad actieve onafhankelijke huurdersverenigingen. Hoe het nu verder moet laat de gemeente onderzoeken. De koepels van de corporaties willen een intensieve samenwerking en rechtstreeks onderhandelen met corporaties en gemeente.

De HA is per 1 januari 2018 opgeheven.