Voorzitter FAH: Het gaat vooral om mensen, niet alleen om cijfers

In het kader van de Amsterdamse prestatieafspraken presenteerde de Federatie van Amsterdamse Woningcorporaties (AFWC) het gezamenlijk bod van de in Amsterdam actieve woningcorporaties. Naar aanleiding daarvan reageerde Eva Visser, voorzitter van de FAH (Federatie Amsterdamse Huurderskoepels) met een persoonlijke oproep aan alle partijen om toch vooral de mensen centraal te stellen en niet alleen de cijfers. De tekst is uit het hart gegrepen. Haar pleidooi vindt u hier:

Eva Visser in het bestuurlijk overleg over de prestatieafspraken.