Bod corporaties op de gemeentelijke woonvisie 2000-2025

Op 1 juli jl. heeft de Federatie van Amsterdamse Woningcorporaties , AFWC het bod van de bij haar aangesloten woningcorporaties openbaar gemaakt. Het bod is het belangrijkste aandeel in de gesprekken die binnenkort van start gaan over de Amsterdamse Prestatieafspraken 2020-2023.

De tekst van het bod