Speciale regeling bij forse inkomensdaling (Maatwerkregeling)

Maatwerkregeling bij inkomensdaling in 2017

Vanuit wettelijke bepalingen kan voor een inkomensdaling in 2017 geen gegrond bezwaar tegen de extra inkomensafhankelijke huurverhoging bij de Huurcommissie worden ingediend. Dit komt omdat de Huurcommissie alleen mag oordelen op basis van de gecontroleerde jaarinkomens die de belastingdienst heeft verstrekt.

Huurders die in 2017 hun inkomen permanent flink zien dalen, maar wel 4,3% procent huurverhoging moeten betalen, kunnen door de stijgende woonlasten in de problemen komen. Met Huurdersfederatie Alert heeft Eigen Haard afspraken gemaakt om dat te voorkomen.

Wanneer geldt de maatwerkregeling?
Voor de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2017 is uw inkomen van 2015 het uitgangspunt geweest.
De maatwerkregeling geldt alleen als in 2017 uw inkomensafhankelijke huurverhoging 4,3 procent is en het huishoudinkomen 2017 daalt tot onder € 40.349. Daarnaast moet uw inkomstenteruggang één of meerdere van de volgende oorzaken hebben:
• Pensionering
• Arbeidsongeschiktheid
• Overlijden partner/medebewoner

Hoe vraag ik de maatwerkregeling aan?
U stuurt Eigen Haard (t.a.v. afdeling Huuradministratie, Postbus 67065, 1060 JB Amsterdam) schriftelijk een verzoek. U kunt hier ook een modelbrief downloaden.
U stuurt als onderbouwing de volgende gegevens mee:

  • Gegevens waaruit blijkt dat u met pensioen bent gegaan of arbeidsongeschikt bent geraakt of dat uw partner/medebewoner is overleden.
  • Inkomstengegevens van 2017 waaruit blijkt dat het huishoudinkomen over 2017 zakt beneden 40.349 euro.
  • Een vermogensoverzicht per 1 januari 2017 van alle (spaar)rekeningen van alle ingeschreven bewoners.
  • Een inkomensverklaring 2016 van alle personen die staan ingeschreven op uw adres. De verklaring is vanaf juni 2017 op te vragen via de BelastingTelefoon: 0800 – 0543 of via www.mijnbelastingdienst.nl.
  • Een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens, met daarop alle personen die ingeschreven staan op uw adres.

En dan?
Eigen Haard beoordeelt uw verzoek. Is de regeling op u van toepassing dan krijgt u een aangepaste huurverhoging van maximaal 2,8%.

Huurcommissie
Als uw verzoek wordt afgewezen, dan kunt u hiertegen geen bezwaar maken bij de Huurcommissie. Dit is namelijk geen wettelijke regeling, maar een afspraak tussen Eigen Haard en Huurdersfederatie Alert.