Maatwerkregeling 2019 bij inkomensdaling

Inkomensdaling in 2019 (Maatwerkregeling huurverhoging)

Als u in 2019 te maken krijgt met een inkomensdaling kunt u volgens de wet geen bezwaar indienen bij de huurcommissie. Dit komt omdat de huurcommissie alleen mag oordelen op basis van de gecontroleerde jaarinkomens van de Belastingdienst.

ls u in 2019 uw inkomen permanent flink ziet dalen, maar wel 5,6% procent huurverhoging moet betalen, kunt u door de stijgende woonlasten in de problemen komen. Met huurdersfederatie Alert heeft Eigen Haard afspraken gemaakt om dat te voorkomen.

Wanneer geldt de maatwerkregeling?

Het uitgangspunt voor de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2019 was uw inkomen van 2017.

De maatwerkregeling geldt alleen als in 2019:

  • Uw inkomensafhankelijke huurverhoging 5,6% is
  • Het huishoudinkomen 2019 daalt tot onder € 42.436
Hoe vraag ik de maatwerkregeling aan?

U stuurt ons een schriftelijk verzoek (t.a.v. afdeling Huuradministratie, Postbus 67065, 1060JB Amsterdam). Daarbij stuurt u de volgende gegevens mee:

  • Inkomensgegevens van 2019 waaruit blijkt dat het huishoudinkomen over 2019 beneden € 42.436 zakt
  • Een vermogensoverzicht per 1 januari 2019 van alle (spaar)rekeningen van alle ingeschreven bewoners
  • Een inkomensverklaring 2018 van alle personen die staan ingeschreven op uw adres. Dit is vanaf juni 2019 op te vragen via de BelastingTelefoon: 0800 – 0543 of via www.mijnbelastingdienst.nl
  • Een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens met daarop alle personen die ingeschreven staan op uw adres
En dan?

Eigen Haard beoordeelt uw verzoek. Is de regeling op u van toepassing dan krijgt u een aangepaste huurverhoging van maximaal 3,5%.

Als uw verzoek wordt afgewezen dan kunt u geen bezwaar maken bij de huurcommissie. Dit is namelijk geen wettelijke regeling maar een afspraak tussen Eigen Haard en de huurdersfederatie Alert.