Huurtoeslag

Huurtoeslag

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid in de huurkosten. Het bedrag hangt onder andere af van uw inkomen. Woont u in een huurhuis? Check of u in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Eigen voordeur

Huurders van een zelfstandige woning kunnen in aanmerking komen voor huurtoeslag. U heeft een zelfstandige woning als u een eigen voordeur heeft. Ook woonwagens vallen hieronder. Kamerbewoners komen meestal niet in aanmerking. De hoogte van huurtoeslag is afhankelijk van uw inkomen, uw vermogen en uw huur.

€ 737,14 is de maximale huur waarbij u huurtoeslag kunt ontvangen. Bent u tussen de 18 en 23 dan bedraagt de maximale huur € 432,51.

Aanvragen

Huurtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst via Mijn toeslagen. Huurtoeslag krijgt u aan het einde van de maand uitgekeerd. Vraag het daarom op tijd aan.

  • Lees meer over huurtoeslag op de website van de Belastingdienst. U kunt ook gratis bellen met de Belastingdienst: 0800-0543.

Hoeveel huurtoeslag krijgt u?

De hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van uw huur, uw inkomen, uw vermogen en dat van eventuele medebewoners. Iemand met een laag inkomen ontvangt een hogere huurtoeslag dan iemand met een hoger inkomen.

U mag in 2020 maximaal € 30.846 aan vermogen hebben om huurtoeslag te krijgen. Hebt u een toeslagpartner? Samen met uw toeslagpartner mag u € 61.692 aan vermogen hebben.

Ook medebewoners mogen niet meer dan € 30.846 aan vermogen hebben. Maar hebt u een thuiswonend kind dat jonger is dan 18 jaar? Dan telt het vermogen van dit kind mee bij uw vermogen.

U heeft in 2020 recht heeft op huurtoeslag als uw verzamelinkomen lager is dan onderstaande bedragen:

Maximuminkomen voor de huurtoeslag voor mensen jonger dan de AOW-leeftijd

Jaar Ik woon alleen Ik woon niet alleen
2019 € 22.700 € 30.825 samen
2018 € 22.400 € 30.400 samen
2017 € 22.200 € 30.150 samen
2016 € 22.100 € 30.000 samen

Maximuminkomen voor de huurtoeslag voor mensen met de AOW-leeftijd

Jaar Ik woon alleen en heb de AOW-leeftijd Ik woon niet alleen en heb de AOW-leeftijd
2019 € 22.675 € 30.800 samen
2018 € 22.375 € 30.400 samen
2017 € 22.200 € 30.175 samen
2016 € 22.100 € 30.050 samen

Verzamelinkomen

U moet het verzamelinkomen opgeven van u en uw eventuele (toeslag)partner als u huurtoeslag aanvraagt. Dit kan uw echtgenoot of echtgenote zijn, maar u bent bijvoorbeeld ook elkaars toeslagpartner als u samenwoont met uw kind of ouder en u allebei 27 jaar of ouder bent. Ook wordt rekening gehouden met het inkomen van andere medebewoners.

Heeft u inwonende kinderen tot 23 jaar? Dan telt alleen hun inkomen boven 4.964 euro mee. Het verzamelinkomen vindt u terug op de meest recente (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting. Heeft u geen belastingaangifte gedaan? Het bedrag staat ook op uw laatste jaaropgaaf. U kunt navraag doen bij uw werkgever of uitkeringsinstantie.

Huurgrenzen

Als u huurtoeslag aanvraagt moet u de rekenhuur opgeven. Rekenhuur is de huurprijs inclusief servicekosten per maand. Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag mag deze huurprijs niet lager zijn dan 228,62 euro en niet hoger dan 737,14 euro.

Als u recht heeft op huurtoeslag ontvangt u dit alleen over het deel van de huur dat boven de 228,62 euro ligt. Voor AOW-gerechtigden gelden licht afwijkende bedragen. Voor personen jonger dan 23 jaar mag de rekenhuur niet hoger zijn dan 432,51 euro.

Servicekosten en onderhuur

Servicekosten kunnen ook in aanmerking komen voor huurtoeslag.  Onderstaande vier kostenposten komen in aanmerking voor huurtoeslag:

  1. Kosten voor de lift en elektriciteit in gemeenschappelijke ruimten.
  2. Schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten.
  3. Kosten voor een huismeester.
  4. Kosten voor onderhoud van dienstruimten en gemeenschappelijke recreatieruimten.

Andere servicekosten komen niet in aanmerking voor huurtoeslag.

Proefberekening

Wilt u weten hoeveel huurtoeslag u krijgt? Maak een proefberekening op de website van de Belastingdienst.