Huurtoeslag

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een financiële bijdrage van de Nederlandse overheid aan burgers. Het is bedoeld als tegemoetkoming zodat iedereen in staat is een huurwoning te betalen, ook wanneer u een relatief laag inkomen heeft.

Huurtoeslag is dus niet voor iedereen. Mensen met een koophuis of een te hoog verzamelinkomen, hebben geen recht op huurtoeslag.

Huurtoeslag 2018
De afgeronde inkomensgrenzen voor het tijdvak van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 bedragen:
Huishoudens:                             2017                2018
Eenpersoons                           € 22.200          € 22.400
Meerpersoons                         € 30.150          € 30.400
Eenpersoonsouderen              € 22.200          € 22.375
Meerpersoonsouderen            € 30.175          € 30.400

In het regeerakkoord is aangekondigd dat de maximum-inkomensgrenzen komen te vervallen. De beoogde invoering hiervan is 2020.

 

 

Hoe werkt huurtoeslag aanvragen?

Huurtoeslag wordt niet automatisch door de Belastingdienst aan u toegekend. U moet zelf huurtoeslag aanvragen. Dat kunt u doen vanaf de eerste dag dat u huur moet betalen. Maar u moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

De toekenning van de huurtoeslag gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Vraagt u vanaf 18 maart huurtoeslag aan? Dan zal vanaf 1 april huurtoeslag toegekend worden. Dit is immers de eerste dag van de maand die volgt op 18 maart.

Te laat met huurtoeslag aanvragen?

Bent u vergeten huurtoeslag aan te vragen of wist u niet dat u mogelijk recht had op huurtoeslag? Geen probleem! Afhankelijk van uw situatie kunt u eventueel met terugwerkende kracht alsnog huurtoeslag aanvragen.

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen