Van Groot naar Beter, Van hoog naar laag, doorstromen

Voorrangsregeling Van groot naar beter binnen de gemeente Amsterdam

Met behulp van de voorrangsregeling Van groot naar beter kunt u binnen de gemeente Amsterdam met voorrang van een grote woning naar een kleinere verhuizen.

Voorwaarden
U moet voor de voorrangsregeling Van groot naar beter aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • U laat een woning in Amsterdam achter van vijf of meer kamers en van minimaal 70 m2 die u huurt van een van de deelnemende corporaties (zie onderaan)
 • Uw huishouden bestaat uit maximaal drie personen;
 • U reageert op een woning in de gemeente Amsterdam van één van de deelnemende corporaties;
 • U reageert op een woning van maximaal 60 m2, of op een seniorenwoning, of op een WIBO-woning;
 • Het inkomen van uw huishouden mag niet meer zijn dan het maximum dat in de advertentie staat vermeld.

De deelnemende corporaties zijn:

 • de Alliantie
 • De Key
 • Eigen Haard
 • Rochdale
 • Stadgenoot
 • Woonzorg Nederland
 • Ymere

Hoe kom ik in aanmerking?
Als u voor deze voorrangsregeling in aanmerking wilt komen, dan moet u deze bij uw eigen woningcorporatie in Amsterdam aanvragen. De voorrang wordt door de corporatiemedewerker bij uw inschrijving vastgelegd. De voorrang wordt niet in de woningadvertentie vermeld. Hij werkt alleen als u op een woning reageert die aan de voorwaarden voldoet.

Daarnaast is er een groep woningzoekenden die met deze regeling een kleinere en goedkopere woning zoekt. Het gaat om eenpersoonshuishoudens met een laag inkomen, die in een grote woning wonen die voor hen te duur is. Zij ontvangen nu een toeslag van de gemeente om de huur te kunnen betalen. De corporaties benaderen deze huurders, zodat zij een andere woning kunnen zoeken die voor hen wel betaalbaar is. Huurders kunnen zich hiervoor niet zelf aanmelden bij de corporaties.

Huurprijs en woningaanbod
Wanneer de nettohuur van de nieuwe woning hoger is dan de nettohuur van uw huidige woning, dan wordt deze aangepast. Dit geldt niet wanneer u een nieuwbouwwoning gaat huren.
U gaat dus niet meer nettohuur betalen dan u nu voor uw huidige woning betaalt, tenzij u een nieuwbouwwoning gaat huren.
Mogelijk ziet u in uw passend aanbod daarom ook woningen die anders te duur voor u zouden zijn.

Verhuiskostenvergoeding van gemeente
Een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten kan bij de gemeente Amsterdam worden aangevraagd met het declaratieaanvraagformulier Verhuisregeling Van groot naar beter. Dit formulier is te vinden via deze link.

Hoe meld ik mij aan?

U schrijft zich in als woningzoekende bij WoningNet, daar leest u ook de voorwaarden. Als u zelf een woning vindt, kunt u geen verzoek achteraf indienen. Maar voor de voorrang moet u dus eerst een aanvraag doen bij de corporatie.

Hoogte vergoeding Amsterdam
Het bedrag kan variëren van € 4500 tot € 6000, afhankelijk van de grootte van de woning die u achterlaat.

Aanvraag vergoeding
Dien uw aanvraag rechtstreeks in bij de gemeente Amsterdam. Een deel van het formulier wordt ingevuld door de woningcorporatie van de woning die u achterlaat. Het kan 4 tot 8 weken duren voordat de gemeente Amsterdam de vergoeding uitbetaalt.

Inkomen boven de inkomensgrens
Wanneer uw inkomen boven de grens van €  € 42.436 valt, bemiddelen de corporaties alleen naar een vrije sector woning. U kunt zich aanmelden via het Woonprofiel.

Uw voordeel is dat u eventueel voorrang krijgt. U krijgt geen vergoeding wanneer u naar een vrije sector woning verhuist.

=========================

Van hoog naar laag

Met behulp van de voorrangsregeling Van hoog naar laag kunt u binnen de gemeente Amsterdam met voorrang  reageren op woningen in uw eigen buurt.

Voorwaarden
U moet voor de voorrangsregeling Van hoog naar laag aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • U bent 65 jaar of ouder;
 • U huurt momenteel een woning van een deelnemende corporatie in de gemeente Amsterdam hoger dan op de eerste verdieping en u beschikt niet over een lift;
 • U reageert op een woning van een deelnemende corporatie die in dezelfde buurt ligt als uw huidige woning;
 • U reageert op een woning op de begane grond, op de eerste verdieping of met lift die geschikt is voor ouderen; het kan dus bijvoorbeeld geen woning voor jongeren of voor gezinnen zijn;
 • U laat een zelfstandige woning leeg achter.

De deelnemende corporaties zijn:

 • de Alliantie
 • De Key
 • Eigen Haard
 • Rochdale
 • Stadgenoot
 • Woonzorg Nederland
 • Ymere

Hoe kom ik in aanmerking?
Om voor de regeling in aanmerking te komen is het nodig dat in uw inschrijfgegevens de etage van uw huidige woning en uw woningcorporatie correct staan vermeld. Het systeem ziet dan automatisch of u voor deze voorrangsregeling in aanmerking komt.

Huurprijs /Woningaanbod
Wanneer u 70 jaar of ouder bent en de nettohuur van de nieuwe woning is hoger dan de nettohuur van uw huidige woning, dan wordt deze aangepast. U gaat dus niet meer nettohuur betalen dan u nu voor uw huidige woning betaalt. Dit geldt niet als u een nieuwbouwwoning gaat huren.
Mogelijk ziet u in uw passend aanbod daarom ook woningen die anders te duur voor u zouden zijn.

================

Doorstromen naar de woning die bij u past

Uw woonwensen kunnen in de loop der tijd veranderen. Misschien bent u wel toe aan een volgende stap. Doordat de samenstelling van uw huishouden of uw werksituatie verandert bijvoorbeeld.

Wat is doorstromen?

Doorstromen is het verhuizen van de ene woning naar de andere. De achtergelaten woning komt hierdoor beschikbaar voor andere woningzoekenden. Het achterlaten van een woning en verhuizen naar een andere woning heet dus doorstromen.

Doorstromen bij Eigen Haard

Eigen Haard stimuleert doorstromen. Hiervoor kent de corporatie een aantal voorrangsregelingen. Voor een aantal doorstroom-manieren zijn er regelingen of voorrangsmogelijkheden voor huurders. Kijk daarvoor op de website van Eigen Haard.

De Woonladder

Bent u op zoek naar een vrije sector huur- of koopwoning. Laat uw woonwensen achter in de Woonlader op de website van Eigen Haard. In een paar minuten vult u in waar u naar op zoek bent. Eigen Haard  matcht uw wensen met de juiste woning en stuurt u steeds een nieuw aanbod per mail.

Welke woning past eigenlijk bij mijn inkomen?

U bent op zoek naar een huurwoning maar weet niet precies welke huurwoning past bij uw inkomen. In een handige overzicht op de website van Eigen Haard ziet u in één oogopslag op welke woningen u kunt reageren met uw inkomen.

Stappenplan

U heeft een vrije sector huurwoning of een koopwoning gevonden op de website van Eigen Haard en heeft u interesse dan kunt u alle mogelijkheden met Eigen Haard bespreken.

Huurverhoging 2019

Huren 2019: gemiddelde huurverhoging bij woningcorporaties maximaal 2,6 procent

De beperkte huursomstijging van 2,6 procent zorgt gemiddeld gezien voor een demping van de huurverhogingen. Huurverhogingen boven dit percentage moeten dan worden gecompenseerd met lagere of geen huurverhogingen. De maximale huursomstijging geldt niet voor particuliere verhuurders.

De cijfers zijn door minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) in de Staatscourant gepubliceerd. De maximale huurverhoging is gebaseerd op het vastgestelde inflatiecijfer van 1,6 procent en een opslag van 2,5 procentpunt. Voor scheefwoners is de opslag 4 procentpunt.

Sociaal Huurakkoord 2018

Als de leden van Aedes en de Woonbond het concept Sociaal Huurakkoord 2018 bekrachtigen, dan stellen deze partijen voor om de maximale huursomstijging voor corporaties gelijk te stellen aan inflatie, maar dan exclusief huurharmonisatie, liberalisatie en huurverhogingen wegens verduurzaming.

Voor wijziging van wat in de berekening van de maximale huursomstijging per corporatie per kalenderjaar meetelt en wat niet, moet eerst de wet worden aangepast en dat lukt niet vóór 1 januari 2019. Daarom kan die afspraak uit het concept Sociaal Huurakkoord nog niet voor 2019 in de wetgeving geregeld worden. Maar corporaties mogen uiteraard in de lijn van het Sociaal Huurakkoord hun huursomstijging in 2019 zoals die nu geldt (inclusief huurharmonisatie) op vrijwillige basis beperken tot minder dan 2,6 procent.

Maximale huurverhoging per woning:

 • 4,1 procent voor huishoudens met een inkomen tot en met 42.436 euro;
 • 5,6 procent voor huishoudens met een inkomen boven 42.436 euro.

Huishoudens van 4 of meer personen en huishoudens waarbij iemand de AOW-leeftijd heeft bereikt, zijn uitgezonderd van de hogere huurverhoging. Dat geldt ook voor bepaalde groepen chronisch zieken en gehandicapten. Voor al deze categorieën geldt een maximale huurverhoging van 4,1 procent.
Voor onzelfstandige woningen (kamers), woonwagens en standplaatsen mag de huur vanaf 1 juli 2019 met maximaal 3,1 procent worden verhoogd.

Eigen Haard 2019

Huursomstijging totaal: 2,6%, waarvan uit huurverhoging 2,2%
2018 huursomstijging totaal: 2,4%, waarvan uit huurverhoging 2,3%
Huurcontract afgesloten na 31 december 2018 en voor 15 maart 2019 geen huurverhoging

< = 68,5% max huur > 68,5% max huur * Regulier < € 42.436 3,5% 1,2% Geen inkomensindicatie bekend 3,5% 1,2%

Bijzondere doelgroep > 42.436 3,5% 1,2% Inkomensafhankelijk > € 42.436 5,6% 5,4%
-Woningen nieuw verhuurd tussen 01-01 en 15-03
-Leegstaande woningen tussen 01-01 en 30-04
-Woningen met peildatum (sloop of renovatie) -Woningen Amsterdams Woonlastenakkoord 0% 0%
Aftop HTS ontvangers en hhs 2 +kind, 42.436 op liberalisatiegrens div. gem. 1% div. gem. 0,7%
* Aftoppen op 100% maximale huur

Huurders met een inkomen tussen de € 42.436 (inkomensgrens SH 2019) en € 49.757 (de inkomensgrens voor lage middeninkomens voor 2019) die door huurverhoging boven de 857,65 euro uitkomen, kunnen een verzoek doen tot huurverlaging c.q. een aangepaste huurverhoging. Dit kan sinds de afspraak met Alert uit 2017.

Maatwerkregeling 2019 bij inkomensdaling

Inkomensdaling in 2019 (Maatwerkregeling huurverhoging)

Als u in 2019 te maken krijgt met een inkomensdaling kunt u volgens de wet geen bezwaar indienen bij de huurcommissie. Dit komt omdat de huurcommissie alleen mag oordelen op basis van de gecontroleerde jaarinkomens van de Belastingdienst.

ls u in 2019 uw inkomen permanent flink ziet dalen, maar wel 5,6% procent huurverhoging moet betalen, kunt u door de stijgende woonlasten in de problemen komen. Met huurdersfederatie Alert heeft Eigen Haard afspraken gemaakt om dat te voorkomen.

Wanneer geldt de maatwerkregeling?

Het uitgangspunt voor de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2019 was uw inkomen van 2017.

De maatwerkregeling geldt alleen als in 2019:

 • Uw inkomensafhankelijke huurverhoging 5,6% is
 • Het huishoudinkomen 2019 daalt tot onder € 42.436
Hoe vraag ik de maatwerkregeling aan?

U stuurt ons een schriftelijk verzoek (t.a.v. afdeling Huuradministratie, Postbus 67065, 1060JB Amsterdam). Daarbij stuurt u de volgende gegevens mee:

 • Inkomensgegevens van 2019 waaruit blijkt dat het huishoudinkomen over 2019 beneden € 42.436 zakt
 • Een vermogensoverzicht per 1 januari 2019 van alle (spaar)rekeningen van alle ingeschreven bewoners
 • Een inkomensverklaring 2018 van alle personen die staan ingeschreven op uw adres. Dit is vanaf juni 2019 op te vragen via de BelastingTelefoon: 0800 – 0543 of via www.mijnbelastingdienst.nl
 • Een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens met daarop alle personen die ingeschreven staan op uw adres
En dan?

Eigen Haard beoordeelt uw verzoek. Is de regeling op u van toepassing dan krijgt u een aangepaste huurverhoging van maximaal 3,5%.

Als uw verzoek wordt afgewezen dan kunt u geen bezwaar maken bij de huurcommissie. Dit is namelijk geen wettelijke regeling maar een afspraak tussen Eigen Haard en de huurdersfederatie Alert.

Eigen Haard

www.eigenhaard.nl          Tel. 020-6801801

 

Historie
Eigen Haard is opgericht in 1909 als woningbouwvereniging, met als doel verbetering van de Volkshuisvesting in Amsterdam. Na verschillende fusies en overnames is Eigen Haard in 2002 een stichting geworden. De organisatie is inmiddels niet meer alleen actief in Amsterdam, maar ook in de regio’s Aalsmeer, Amstelveen, Landsmeer, Lisse, Ouder-Amstel, de Zaanstreek en Waterland. Continue reading Eigen Haard