ALV

Warmtewet

De Warmtewet

Gebruikt u stadsverwarming of blokverwarming om uw huis te verwarmen? Of om warm water te krijgen? Dan bent u aangesloten op een warmtenet. En hebt u per 1 januari 2014 met de Warmtewet te maken.

Waarom is er een Warmtewet?

Als klant van stadsverwarming of blokverwarming kunt u niet overstappen naar een andere leverancier. De warmtenetten zijn namelijk niet onderling met elkaar verbonden, zoals bij elektriciteit en gas. Dit komt omdat er bij een warmtenet vaak maar één lokale energiebron is, die de warmte opwekt. Er is vaak maar één partij die de warmte aan u levert. De Warmtewet biedt daarom afnemers van warmte extra bescherming. Hieronder leggen wij uit wat de wet voor u betekent.

Let op

De Warmtewet geldt alleen voor aansluitingen van maximaal 100 Kilowatt. Huishoudens hebben vaak een aansluiting van 35 Kilowatt.

Wat regelt de Warmtewet voor mij?

Per 1 januari 2014 zijn de volgende dingen wettelijk geregeld:

  1. Er zijn vanaf 1 januari 2014 landelijke maximumtarieven voor warmte. Uw leverancier mag niet méér rekenen dan die tarieven.
  2. Wanneer de warmteleverancier u mag afsluiten
  3. Wanneer u recht hebt op compensatie bij een storing
  4. Wat er in de overeenkomst tussen u en de warmteleverancier moet staan, bijvoorbeeld over de kwaliteit van de warmte en over de dienstverlening.
  5. Uw rechten en plichten bij het meten van uw warmteverbruik
  6. En de mogelijkheid om een meningsverschil tussen u en uw warmteleverancier bij een geschillencommissie voor te leggen. Die commissie beslist dan wie er gelijk heeft.

Wat merk ik van de invoering van de Warmtewet?

Waarschijnlijk merkt u niet meteen iets. U blijft bijvoorbeeld elke maand een voorschotrekening ontvangen. En u krijgt elk jaar een jaarafrekening.

De jaarafrekening voor stadsverwarming en blokverwarming

De jaarafrekening voor warmte kan er vanaf 2014 wel anders uitzien dan u gewend was. De verschillende kostenposten moeten bijvoorbeeld duidelijk op uw jaarafrekening staan.

Hebt u blokverwarming? Dan mogen de kosten voor het verwarmen van uw eigen woning niet meer als servicekosten op uw rekening staan. Zo weet u precies wat u betaalt voor het verwarmen van uw woning. Kosten voor het verwarmen van gezamelijke ruimtes mogen nog wel onder de servicekosten staan.

De overeenkomst met uw warmteleverancier

U krijgt waarschijnlijk een nieuwe overeenkomst van uw warmteleverancier. Dat gebeurt alleen als u nu nog geen warmteovereenkomst hebt. Of als uw overeenkomst niet aan de regels van de Warmtewet voldoet. U krijgt de nieuwe overeenkomst vanzelf van uw warmteleverancier. U hoeft daarvoor zelf geen actie te ondernemen.

Ga ik door de invoering van de Warmtewet meer of minder betalen voor warmte?

In de Warmtewet staat dat er een maximumprijs voor warmte is. Deze prijs wordt elk jaar vastgesteld door ACM (Autoriteit Consument & Markt). De prijs is gebaseerd op wat een consument die gas gebruikt gemiddeld per jaar betaalt. U betaalt dus niet meer voor warmte dan wanneer u gas zou gebruiken. Wij noemen dit het “Niet meer dan anders-principe”. Of u in 2014 meer of minder gaat betalen dan in 2013 kunnen wij niet zeggen. Dit ligt namelijk aan uw persoonlijke situatie.

Wie let erop dat warmteleveranciers zich aan de wet houden?

ACM houdt per 1 januari 2014 toezicht op de leveranciers van stads- en blokverwarming. ACM is de toezichthouder achter ConsuWijzer.

Wat is de rol van de Vereniging van Eigenaren (VvE)?

Hebt u een woning in en gebouw met een VvE? En heeft die VvE een eigen warmtenet? Dan is die VvE voor de wet een warmteleverancier. En moet de VvE zich vanaf 1 januari 2014 houden aan een aantal regels. Deze regels kunt u nalezen op de website van ACM.